Powierzenie funkcji doradcy metodycznego    4.07.2022

Szanowni Państwo,

Wielkopolski Kurator Oświaty Pan Robert Gaweł wraz z Panią Dorotą Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na spotkaniu w dniu 30 czerwca 2022 r. wręczyli nauczycielom z Wielkopolski powierzenia pełnienia funkcji doradców metodycznych.

W spotkaniu brali także udział dyrektorzy ośrodków doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Gratulujemy!