Wyłanianie kandydatów na stanowiska nauczycieli doradców metodycznych    27.07.2022
Szanowni Państwo!

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłosił wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli doradców metodycznych następujących przedmiotów:
 • język polski jako obcy
 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • chemia
 • fizyka
 • przyroda
 • geografia
 • plastyka
 • wychowanie do życia w rodzinie
 • nauczyciel psycholog
 • kształcenie zawodowe
 • edukacja wczesnoszkolna
 • wychowanie przedszkolne
 • doradztwo zawodowe
 • edukacja dla bezpieczeństwa
Terytorium wspomgania doradców metodycznych powyższych przedmiotów byłby obszar działania CDN w Koninie.

Szczegółowe informacje