“Ballady i romanse” Adama Mickiewicza w ramach akcji Narodowego Czytania    4.09.2022


“Pani Twardowska” – czytają Pan Damian Kruczkowski – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie i pani Aldona Olesiak – kierownik Pracowni Wsparcia Procesowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie