Wstecz

Dalej

Konferencja “W poszukiwaniu równowagi w trudnych czasach…”    25.02.2023

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza szkoły uczestniczące we wszystkich edycjach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej

“W poszukiwaniu równowagi w trudnych czasach – rozwój i wsparcie kompetencji nauczycieli i wychowawców” (symbol – F/10).

Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a realizowane jest przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – biuro projektu “Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. Autorami programu oraz prowadzącymi są pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z technikami samoregulacji emocji oraz sposobami budowania atmosfery sprzyjającej współpracy uczniów pochodzących z Ukrainy z uczniami pochodzącymi z Polski.

Termin: 3 marca 2023 r.

Rejestracja na konferencję i warsztaty: https://szkolenia.cdnkonin.pl.

Miejsce: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, ul. Przemysłowa 4.

Osoba do kontaktu: Aldona Olesiak, e-mail: aolesiak@cdnkonin.pl, tel. +48 63 242 23 32, wew. 220 lub 665602270.

Warsztaty towarzyszące konferencji:

  • “Diagnoza zasobów i praca na nich w praktyce nauczyciela i wychowawcy” (symbol – W/93), dr hab. Agnieszka Barczykowska, prof. UAM
  • “Od problemu do rozwiązania – radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych” (symbol – W/94), dr Jana Chojecka
  • “Jak budować relacje w czasach kryzysu? – elementy pracy systemowej w warsztacie nauczyciela” (symbol – W/95), dr Sonia Dzierzyńska-Breś
  • “Jak dbać o swój dobrostan?” (symbol – W/96), Hubert Tomkowiak
  • “Mediacje szkolne jako odpowiedź na sytuacje konfliktowe w szkole” (symbol – W/97), dr Hanna Karaszewska
  • “Jak dbać o strefę komfortu w czasach kryzysów i przesileń?” (symbol – W/98 ), dr Katarzyna Pawełek
  • “Wsparcie ucznia i jego rodziny w sytuacji kryzysu – przemocy, rozpadu rodziny, sytuacji wojny” (symbol – W/99), dr Joanna Rajewska de Mezer
  • “Reagowanie na zachowania problemowe w przestrzeniach szkoły” (symbol – W/100), nadkom. Szymon Witczak, asp. Ewelina Garstecka

Uwaga!
Planując zapisy na warsztaty, prosimy uwzględnić fakt, że nauczyciel może zapisać się na jeden z ośmiu warsztatów, ponieważ odbywać się one będą w tym samym czasie!


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość
Dostawca szyfrowania strony

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

28759501