Zespół kampanii BohaterON zaprasza do uczestnictwa w tegorocznej edycji projektu

“BohaterON w Twojej Szkole”.

Udział jest bezpłatny, zgłoszenia są przyjmowane do 2 października 2019 r.

W projekcie mogą wziąć udział przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, drużyny harcerskie, hufce pracy oraz inne placówki edukacyjne.

Partnerem części edukacyjnej kampanii jest Instytut Pamięci Narodowej.

Projekt odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.