Projekty modernizacyjne

√ Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie w roku 2022 realizuje zadania:
 1. Zakup schodołazów i krzesła ewakuacyjnego – okres realizacja zadania do VI 2022

Schodołaz Schodołaz Schodołaz Schodołaz Krzesło ewakuacyjne Krzesło ewakuacyjne Krzesło ewakuacyjne
 1. Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na toaletę dla osób niepełnosprawnych – okres realizacja zadania do VI 2022
  Planowany zakres rzeczowy:
  • roboty przygotowawcze
  • roboty budowlane
  • instalacje wodno-kanalizacyjne
  • instalacje elektryczne
  • instalacje C.O.
Przed przebudową

Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu
Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego

Po przebudowie

Zdjęcie obiektu po remoncie Zdjęcie obiektu po remoncie Zdjęcie obiektu po remoncie Zdjęcie obiektu po remoncie

 1. Przystosowanie pomieszczenia na Green Studio – okres realizacja zadania do VI 2022
  Planowany zakres rzeczowy:
  • roboty przygotowawcze
  • roboty budowlane
  • wyciszenie pomieszczenia
  • najazdy dla niepełnosprawnych
  • instalacje sanitarne – wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
  • instalacje elektryczne w tym zmiana oświetlenia

Przed przystosowaniem

Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu

W trakcie robót przystosowawczych

Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego

Po wykonaniu prac przystosowawczych

Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego


√ CDN w Koninie zrealizowało zadanie pn. “Zakup komputerów z oprogramowaniem”.

Zakup komputerów, innego sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniaZakup drukarki 3D, materiałów eksploatacyjnych oraz narzędzi pomocniczych