Projekty modernizacyjne

√ CDN w Koninie realizuje zadanie pn. “Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Filia w Słupcy wraz z zakupem wyposażenia”.

Planowany okres realizacji zadania – II-VI 2021.

Wartość remontu zgodnie z planem finansowym:
 • § 4270 – 97000 zł
 • § 4300 – 10000 zł
 • § 4210 – 88000 zł
Planowany zakres rzeczowy inwestycji/remontu – roboty budowlane:
 • roboty rozbiórkowe
 • nadproża w istniejących ścianach
 • drzwi wewnętrzne
 • malowanie
 • instalacja elektryczna
 • instalacja sieci komputerowej
 • zakup wyposażenie
 • transport + utylizacja

Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu

Obiekt w trakcie remontu

Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego