Konsultanci, pracownicy i doradcy
DyrektorJarosław Jankowski
WicedyrektorAnna Chudzińska
Kierownik
działu
Marek Rogala
Główny
księgowy
Mirosława Kozielska
Pracownia
Informacji
Pedagogicznej
i Doradztwa

Iwona Hudańska, kierownik pracowni
Nauczyciele konsultanci:
Zbigniew Budny
Grażyna Frydrychowicz
Mariusz Kordylewski
Piotr Gołdyn

Pracownia
Wsparcia
Procesowego

Aldona Olesiak, kierownik pracowni
Nauczyciele konsultanci:
Barbara Jaworowicz
Lidia Kantek
Waldemar Szymczak

Pracownia
Kształcenia
Ustawicznego

Małgorzata Pogodska, kierownik pracowni
Nauczyciele konsultanci:
Agnieszka Szymczak
Dorota Wrzesińska
Wioletta Poturała
Aleksandra Czaplicka-Wojtas


Biuro
Obsługi
Nauczyciela
Lidia Kruczkowska, specjalista ds. administracyjnych
Jolanta Nowak, starszy specjalista

Nauczyciele
doradcy
Jolanta Staszak, biologia
Olga Wagner-Zaskórska, przyroda


Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie
Dział Gromadzenia
i Opracowywa-
nia Zbiorów

Magdalena Włodarkiewicz, kierownik
Laura Banaszak, nauczyciel bibliotekarz
Agnieszka Mucha-Barciszewska, nauczyciel bibliotekarz
Anna Sosnowska, nauczyciel bibliotekarz

Dział
Udostępniania Zbiorów

Dorota Waszkiewicz, kierownik
Agata Haberman, nauczyciel bibliotekarz
Agnieszka Jarolewska, nauczyciel bibliotekarz
Ewa Malin, nauczyciel bibliotekarz
Agnieszka Świtalska, nauczyciel bibliotekarz
Jadwiga Chmiel, starszy magazynier
Danuta Ligocka, magazynier
Gertruda Rosiak, magazynier

Dział
Informacyjno-
Bibliograficzny
i Czytelnia

Aleksandra Czajkowska, kierownik
Agnieszka Lewandowska, nauczyciel bibliotekarz
Iwona Wojtalik, nauczyciel bibliotekarz

Filia w Kole
Krystyna Kowalczyk, kierownik
Karola Agnieszka Glasner, nauczyciel bibliotekarz
Romana Budynek, nauczyciel bibliotekarz

Filia w Słupcy
Hanka Kasperska-Stróżyk, kierownik
Anna Tomal, nauczyciel bibliotekarz

Filia w Turku Ewa Kiwak, kierownik
Agnieszka Graczyk, nauczyciel bibliotekarz
Katarzyna Łazuga, nauczyciel bibliotekarz