Konsultanci, pracownicy i doradcy
DyrektorJarosław Jankowski
WicedyrektorDanuta Jaszczak
Kierownik
działu
Marek Rogala
Główny
księgowy
Mirosława Kozielska
Pracownia
Informacji
Pedagogicznej
i Doradztwa


Iwona Hudańska, kierownik pracowni
Nauczyciele konsultanci:
Zbigniew Budny
Grażyna Frydrychowicz
Mariusz KordylewskiPracownia
Wsparcia
Procesowego
Justyna Ziomek, kierownik pracowni
Nauczyciele konsultanci:
Aleksandra Czaplicka-Wojtas
Barbara Jaworowicz
Lidia KantekPracownia
Kształcenia
Ustawicznego
Małgorzata Pogodska, kierownik pracowni
Nauczyciele konsultanci:
Piotr Gołdyn
Agnieszka Szymczak
Dorota Wrzesińska
Wioletta Poturała


Biuro
Obsługi
Nauczyciela
Lidia Kruczkowska, specjalista ds. administracyjnych
Jolanta Nowak, starszy specjalista

Nauczyciele
doradcy
Jolanta Staszak, biologia
Olga Wagner-Zaskórska, przyroda


Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie
Dział Gromadzenia
i Opracowywa-
nia Zbiorów
Magdalena Włodarkiewicz, kierownik
Laura Banaszak, nauczyciel bibliotekarz
Agnieszka Mucha-Barciszewska, nauczyciel bibliotekarz
Anna Sosnowska, nauczyciel bibliotekarz
Dział
Udostępniania Zbiorów
Mira Olszak, kierownik
Agata Haberman, nauczyciel bibliotekarz
Dorota Waszkiewicz, nauczyciel bibliotekarz
Agnieszka Jarolewska, nauczyciel bibliotekarz
Ewa Malin, nauczyciel bibliotekarz
Jadwiga Chmiel, starszy magazynier
Danuta Ligocka, magazynier
Gertruda Rosiak, magazynier
Dział
Informacyjno-
Bibliograficzny
i Czytelnia
Aleksandra Czajkowska, kierownik
Agnieszka Lewandowska, nauczyciel bibliotekarz
Iwona Wojtalik - nauczyciel bibliotekarz

Filia w Kole Krystyna Kowalczyk, kierownik
Karola Agnieszka Glasner, nauczyciel bibliotekarz
Romana Budynek, nauczyciel bibliotekarz

Filia w Słupcy Hanka Kasperska-Stróżyk - kierownik
Anna Chudzińska - nauczyciel bibliotekarz

Filia w Turku Ewa Kiwak, kierownik
Agnieszka Graczyk, nauczyciel bibliotekarz
Katarzyna Łazuga, nauczyciel bibliotekarz