Przenieś lekcje na Google Classroom – tutorial    24.03.2020
Tytuł: “Przenieś lekcje na Google Classroom – tutorial”
Autor: Iwona Hudańska (CDN w Koninie)
Adresat: uczniowie szkoły podstawowej klas IV-VIII i szkoły ponadpodstawowej
Rodzaj materiału: tekst-prezentacja i prezentacja w witrynie zewnętrznej (4 slajdy)

Przenieś lekcje na Google Classroom – tutorial (prezentacja online w witrynie zewnętrznej)