Kreatywne zabawy z dziećmi    31.03.2020
Tytuł: “Kreatywne zabawy z dziećmi”
Autor: Agata Haberman (CDN PBP w Koninie)
Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, rodzice
Rodzaj materiału: tekst (3 szt.)

Ciecz nienewtonowska – doskonałe ćwiczenie sensoryczne dla dzieci

Kreatywnie spędzony czas wolny z dzieckiem w domu

Pomysły dla małych naukowców