Powtórzenie lektur obowiązkowych. »Syzyfowe prace« Stefana Żeromskiego i »Reduta Ordona« Adama Mickiewicza    15.04.2020
Tytuł: “Powtórzenie lektur obowiązkowych. »Syzyfowe prace« Stefana Żeromskiego i »Reduta Ordona« Adama Mickiewicza”
Autor: Jolanta Żukowska (doradca metodyczny CDN w Koninie)
Adresat: uczniowie szkół podstawowych, nauczyciele języka polskiego
Rodzaj materiału: film-prezentacja (22 min.)


“Powtórzenie lektur obowiązkowych.
»Syzyfowe prace« Stefana Żeromskiego
i »Reduta Ordona« Adama Mickiewicza”