Zadania logiczne »Województwa Polski i ich stolice«    11.05.2020
Tytuł: “Zadania logiczne »Województwa Polski i ich stolice«”
Autor: Anna Sosnowska (CDN PBP w Koninie)
Adresat: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych
Rodzaj materiału: tekst z odnośnikami do materiału edukacyjnego autora

“Zadania logiczne »Województwa Polski i ich stolice«”