Savoir-vivre w bibliotece    13.05.2020
Tytuł: “Savoir-vivre w bibliotece”
Autor: Agnieszka Graczyk (CDN PBP w Koninie Filia w Turku)
Adresat: uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
Rodzaj materiału: tekst z odnośnikami do materiału edukacyjnego autora

“Savoir-vivre w bibliotece”