Świat mrówek    14.05.2020
Tytuł: “Świat mrówek”
Autor: Karola Glasner (CDN PBP Konin Filia w Kole), Agnieszka Jarolewska (CDN PBP Konin)
Adresat: uczniowie klasy II edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj materiału: film (3 min.)“Świat mrówek”