LearningApps w pracy nauczyciela    14.05.2020
Tytuł: “LearningApps w pracy nauczyciela”
Autor: Katarzyna Łazuga (CDN PBP w Turku)
Adresat: nauczyciele
Rodzaj materiału: film (8 min.)
Zakres: wykorzystanie narzędzi pracy zdalnej
Krótki opis: materiał przedstawia instruktaż korzystania z platformy LearningApps


“LearningApps w pracy nauczyciela”