Prezentacja »Kultura polskiego oświecenia«…    26.05.2020
Tytuł: “Prezentacja »Kultura polskiego oświecenia« wraz z interaktywnym zadaniem sprawdzającym wiedzę”
Autor: Anna Sosnowska (CDN PBP w Koninie)
Adresat: uczniowie klasy VI szkoły podstawowej
Rodzaj materiału: tekst z odnośnikiem do prezentacji z interaktywnym zadaniem

“Prezentacja »Kultura polskiego oświecenia« wraz z interaktywnym zadaniem sprawdzającym wiedzę”