Interaktywne zadania sprawdzające wiedzę »Kontrreformacja«    26.05.2020
Tytuł: “Interaktywne zadania sprawdzające wiedzę »Kontrreformacja«”
Autor: Anna Sosnowska (CDN PBP w Koninie)
Adresat: uczniowie klasy VI szkoły podstawowej
Rodzaj materiału: tekst z odnośnikiem do interaktywnego zadania

“Interaktywne zadania sprawdzające wiedzę »Kontrreformacja«”