Tworzenie konspektu lekcji – miniporadnik według zasad »OK«    26.05.2020
Tytuł: “Tworzenie konspektu lekcji – miniporadnik według zasad »OK«”
Autorzy: Małgorzata Gralewski, Iwona Hudańska (CDN PBP w Koninie)
Adresat: nauczyciele
Rodzaj materiału: tekst
Zakres: metodyka pracy zdalnej
Krótki opis: jak opracować konspekt, by osiągnąć zaplanowane cele zajęć?; miniporadnik tworzenia konspektu lekcji według zasad »OK« ułatwi panowanie efektywnej pracy nauczyciela i skutecznej pracy ucznia na lekcji

“Tworzenie konspektu lekcji – miniporadnik według zasad »OK«”