Średniowieczny rycerz    28.05.2020
Tytuł: “Średniowieczny rycerz”
Autor: Dorota Waszkiewicz (CDN PBP w Koninie)
Adresat: uczniowie klas V szkół podstawowych
Rodzaj materiału: film-prezentacja (4 min)


“Średniowieczny rycerz”