Wielcy Polacy    7.06.2020
Tytuł: “Wielcy Polacy”
Autor: Beata Kubsik (doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CDN w Koninie)
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj materiału: prezentacja w witrynie zewnętrznej
Krótki opis: materiał edukacyjny do wykorzystania podczas zajęć; materiał przedstawia sylwetki wielkich Polaków: M. Skłodowska-Curie, F. Chopin, A. Mickiewicz, Jan Paweł II i odpowiada na pytanie kogo nazywamy “Wielkim Polakiem”

“Wielcy Polacy”