Polskie góry – lekcja on-line w klasie trzeciej    7.06.2020
Tytuł: “Polskie góry – lekcja on-line w klasie trzeciej”
Autor: Beata Kubsik (doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CDN w Koninie)
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj materiału: prezentacja w witrynie zewnętrznej
Krótki opis: materiał edukacyjny do wykorzystania podczas zajęć; materiał przedstawia lekcję on-line o polskich górach, uczy położenia gór w Polsce, prezentuje roślinność i zwierzęta polskich gór, przypomina o bezpieczeństwie w górach

“Polskie góry – lekcja on-line w klasie trzeciej”