Powtórzenie lektur obowiązkowych. »Mały Książę« A. de Saint Exupéry    7.06.2020
Tytuł: “Powtórzenie lektur obowiązkowych. »Mały Książę« A. de Saint Exupéry”
Autor: Jolanta Żukowska (doradca metodyczny CDN w Koninie)
Adresat: uczniowie szkoły podstawowej i nauczyciele języka polskiego
Rodzaj materiału: prezentacja w witrynie zewnętrznej
Krótki opis: materiał można wykorzystać do powtórzenia lektur przed egzaminem ósmoklasisty; zawiera trzy ćwiczenia interaktywne

“Powtórzenie lektur obowiązkowych. »Mały Książę« A. de Saint Exupéry”