Małgorzata Pogodska
Nauczyciel konsultant, kierownik Pracowni Kształcenia Ustawicznego
Telefon: 63 245 75 20, wew. 221
Email: mpogodska@cdnkonin.pl
Pokój: 211