Oferta doradztwaSzanowni Państwo!

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą doradztwa metodycznego zaproponowaną przez nauczycieli doradców metodycznych pracujących w CDN w Koninie. Grupa doradców jest powiększana, a liczba propozycji w ofercie doradztwa rozwijana – zatem rośnie szansa znalezienia w ofercie interesujących i oczekiwanych przez Państwa tematów.

↑ U góry strony znajduje się plakat promujący doradztwo, ofertę doradztwa i nauczycieli doradców metodycznych. Jest on dostępny po kliknięciu na grafikę.

Na formy doradztwa mogą Państwo zapisywać się w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń: Formy doradztwa

Informacja o doradztwie, ofercie doradztwa i nauczycielach doradcach metodycznych

Informacja o doradztwie metodycznym [autor ulotki: Iwona Hudańska]

Nauczyciele doradcy metodyczni i ich programy

Nauczyciele
doradcy

Katarzyna Krygier
wychowanie przedszkolne
Przedszkole nr 6 w Koninie

kkrygier@cdnkonin.pl
program doradcy

Beata Kubsik
edukacja wczesnoszkolna
Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie

bkubsik@cdnkonin.pl
program doradcy

Jolanta Żukowska
język polski
Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie

jzukowska@cdnkonin.pl
program doradcy


Małgorzata Gralewski
język angielski
Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie

mgralewski@cdnkonin.pl
program doradcy

Anna Berdzińska
historia i wiedza o społeczeństwie
Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie

aberdzinska@cdnkonin.pl
program doradcy

Jolanta Staszak
biologia
Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Sompolnie
jstaszak@cdnkonin.pl
program doradcy


Anna Kamińska
wychowanie fizyczne
Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie

akaminska@cdnkonin.pl
program doradcy

Mariola Felczyńska
pedagog szkolny
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłodawie

mfelczynska@cdnkonin.pl
program doradcy

Wiesława Kowalska
matematyka
Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie

wkowalska@cdnkonin.pl
program doradcy


Anna Dobropolska
religia
Szkoła Podstawowa im. M. Dąbrowskiej
w Grodźcu
adobropolska@cdnkonin.pl
program doradcy

Krzysztof Celka
przedmioty zawodowe
WSCKZiU
we Wrześni
kcelka@cdnkonin.pl
program doradcy

Aleksandra Szacowna-Błaszczyk
Kształcenie specjalne i integracyjne,
edukacja włączająca

Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Konopnickiej w Kole z Oddziałami Integracyjnymi
ablaszczyk@cdnkonin.pl