Konkursy
Informacje o konkursach organizowanych przez CDN w Koninie w roku szkolnym 2020/2021 zostały przeniesione do archiwum – patrz w Archiwum konkursy z lat poprzednich.