Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie we współpracy z Zespołem Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie organizuje

XVI Konkurs Recytatorski “Wielkopolska w Poezji”.

Eliminacje szkolne – do 21 marca 2018 r.

Zgłoszenie uczestników do finału – 6 kwietnia 2018 r.

Finał – 14 kwietnia 2018 r.

Zapraszamy!

Regulamin konkursu

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza wszystkich uczniów klas I-III do udziału w konkursie plastycznym “Nowy wizerunek Celinki i Stefcia” organizowanym przy współpracy z firmą Kupiec.

W kartach pracy dla uczniów przewijają się dwie postaci Celinka i Stefcio. Konkurs polega na zaprojektowaniu nowych wizerunków tych postaci.

Konkurs trwa od 5 lutego 2018 r. do 2 kwietnia 2018 r. Prace proszę przesyłać pod adresem CDN w Koninie. Szczegółowe informacje w dołączonym regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu