W dniu 8 maja 2012 r. już po raz dzisiąty, odbył się

Powiatowy konkurs czytania ze zrozumieniem dla uczniów klas III,

którego organizatorem jest Elżbieta Frasunkiewicz, doradca metodyczny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Gospodarzem Konkursu była Szkoła Podstawowa we Władysławowie, a odpowiedzialnymi za jego przygotowanie nauczyciele klas III - p. Krystyna Gostyńska i p. Sławomira Urzędowska.

Spośród 21 uczniów wyłoniono 6, którzy zdobyli najwięcej punktów. Byli to: Kubasik Krzysztof - SP w Natalii, Augustyniak Konrad - SP w Przykonie, Zydorczyk Michał - SP w Przykonie, Domowicz Jakub - SP w Przykonie, Michalak Roksana - SP w Brudzewie, Borowczyk Natalia - SP nr 1 w Turku.

Wyróżnieni uczniowie otrzymali upominki, których sponsorem był p. Daniel Kusz - dyrektor szkoły oraz Biblioteka Szkolna.

Konkurs przebiegał w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Podczas oczekiwania na wyniki konkursu umiliła dzieciom czas p. Ewa Witaszczyk przeprowadzając bardzo ciekawą lekcję muzyki z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Całość zakończył wspólny obiad.

Krystyna Gostyńska, Sławomira Urzędowska


Nauczyciele!
Uczniowie!

Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ambasada USA w Polsce organizuje konkurs filmowy.

Zasady konkursu - należy wybrać ulubiony amerykański film albo bohatera filmowego i przygotować krótki filmik na jego temat, nie dłuższy niż 2 minuty. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody przekazane przez Microsoft Polska - zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca otrzymają konsole Xbox 360 250GB z Kinect, a nagrodą za trzecie miejsce jest klawiatura Microsoft Comfort Desktop 5000. Trójka zwycięzców wraz z osobami towarzyszącymi zostanie zaproszona na przyjęcie z okazji amerykańskiego Święta Niepodległości 4 lipca, które odbędzie się w rezydencji Ambasadora USA w Polsce Lee A. Feinsteina pod hasłem "America on Screen".

Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotowac wideo (nie dłuższe niż 2 minuty) przedstawiające ulubiony amerykański klasyk filmowy lub bohatera. Film wideo należy zamieścić na portalu Youtube.com i przesłać link pod adresem embassywarsawfacebook@state.gov do 26 czerwca 2012 r. do godziny 23:59:59. Prace mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim. Konkurs przeznaczony jest dla obywateli Polski w wieku 16+. Wszystkie filmy wideo, które będą spełniać warunki regulaminu zostaną zamieszczone na stronie konkursowej Ambasady Amerykańskiej. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest status "fana" profilu Ambasady Amerykańskiej w serwisie społecznościowym Facebook. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni na profilu Ambasady Amerykańskiej na Facebooku 27 czerwca o godzinie 15.00.

Informacje o konkursie na stronie Ambasady USA w Polsce

Regulamin konkursu (plik pdf w języku angielskim)
Zarząd LGD "Dwa Mosty" w Ślesinie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty

“Historia, tworzenie, rekonstrukcja stroju ludowego z okolic Ślesina”,

które rozpoczną się 15. 06. 2012 r. o godz. 16:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie.

W programie:
 • zapoznanie się z wyglądem dawnego stroju ludowego z okolic Ślesina;
 • zapoznanie się z lokalnymi materiałami, kolorami, wykrojami, haftem;
 • stworzenie strojów ludowych: damskiego dla panny i mężatki oraz męskiego.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie (tel. 63 2704 011 wew. 49), elektornicznie: biuro@dwamosty.pl i bezpośrednio w Biurze LGD (ul. Kleczewska 15, pałacyk).
Warsztaty są współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.
Relacja z obserwacji przejścia Venus na tle tarczy słonecznej w dniu 6 czerwca 2012 r.
Miejsce obserwacji: Mysia Wieża w Kruszwicy.
Autor zdjęć: Barbara Jaworowicz


Dyrektorzy szkół!
Szkolni Organizatorzy Konkursów
Kangur 2012 i Fox 2012!

Informujemy, że uroczystość podsumowania konkursów Kangur 2012 i Fox 2012 odbędzie się 27 czerwca 2012 r. w godz. 10.00-13.00 w Auli Centrum Wykladowo-Dydaktycznego w Koninie, ul. Popiełuszki 4 (Morzysław).

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy konkursów
Instytut Nauk Edukacyjnych PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
oraz Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu
zapraszają na

XIII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
“Zmienia się nie tylko klimat - nowe w edukacji przyrodniczej”
Leszno, 15-16 września 2012 r.


Ideą Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych organizowanego przez Instytut Nauk Edukacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie oraz Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu jest umożliwienie nauczycielom wszystkich typów szkół wymiany doświadczeń z zakresu teorii i praktyki edukacji przyrodniczej oraz poszerzenie wiedzy z tego zakresu. Forum nawiązuje do wieloletniej tradycji spotkań dla nauczycieli organizowanych w różnych ośrodkach akademickich w Polsce. W tym roku zapraszamy na XIII Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych pt. “Zmienia się nie tylko klimat - nowe w edukacji przyrodniczej”, które odbędzie się w nowo wybudowanej auli Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie. Proponujemy Państwu udział w zajęciach poprowadzonych zarówno w formie wykładów jak i warsztatów oraz w zajęciach terenowych (w Agroekologicznym Parku Krajobrazowym im. Dezyderego Chłapowskiego w Turwi).

Organizatorzy przewidują wydanie wykładów oraz materiałów warsztatowych, które otrzymają uczestnicy. Opłata za udział w Forum wynosi: 50 zł (bez wycieczki) lub 60 zł (z wycieczką). Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów. Istnieje bardzo korzystna możliwość noclegu w Domu Studenckim “Komenik” w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami w cenie 35 zł za osobę (gorąco polecamy, tylko 200 m od miejsca obrad, zdjęcie domu studenckiego poniżej). Dodatkowo miasto Leszno posiada szeroką ofertę miejsc noclegowych.
W sobotę dla uczestników przewidziano nieodpłatny obiad na miejscu obrad oraz uroczystą kolację w jednym z piękniejszych w Polsce zamków - Zamku w Rydzynie.

Wśród wykładowców Forum są między innymi: prof. Piotr Tryjanowski (Dyrektor Instytutu Zoologii UP w Poznaniu), prof. Lech Mankiewicz (Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie) i prof. Yvon Le Maho (Krajowe Centrum Badań Naukowych, Francja).

Osoby zainteresowane udziałem w XIII Ogólnopolskim Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych proszone są o przesłanie zgłoszenia (na dołączonym formularzu) pocztą elektroniczną pod adresem mbeczkiewicz@o2.pl do 1 lipca 2012 r. Z powodów organizacyjnych ilość miejsc dla uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Opłaty za udział w Forum prosimy wnosić do końca lipca br. na numer rachunku: 81 1060 0076 0000 3310 0017 7741. W opisie tytułu wpłaty proszę umieścić według wzoru: “Jan Kowalski, Warszawa, Opłata za XIII Forum”.

Serdecznie zapraszamy!
Komitet Organizacyjny XIII Forum

Kontakt: Maria Beczkiewicz, mbeczkiewicz@o2.pl
tel. 508 544 382 lub
Instytut Nauk Edukacyjnych
Sekretariat: 65 65 525 01 36
sekretariat-ine@pwsz.edu.pl

Pobierz informacje i kartę zgłoszenia
MAC Edukacja i Oœśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
mają zaszczyt zaprosić
dyrektorów i nauczycieli placówek przedszkolnych
na konferencję pod hasłem:

Od szkoły ABC do szkoły TIK

Temat konferencji: “Kształtowanie u dzieci odpornośœci emocjonalnej”

Harmonogram konferencji:
 • 15.30–16.00 Rejestracja uczestników,
 • 16.00-16.15 Rozpoczęcie konferencji,
 • 15.15-16.45 Wiesława Żaba-Żabińska: “Kształtowanie u dzieci odpornośœci emocjonalnej”,
 • 17.45-18.00 Zakończenie, rozdanie zaœwiadczeń, poczęstunek.
Miejsce i termin konferencji: Konin, Dwór Arkadia, ul. Jana Pawła II 104, 13 czerwca 2012 r.

Prowadzenie:
Wiesława Żaba-Żabińska –- posiada wieloletni staż pracy w przedszkolu, jest autorką i współautorką wielu publikacji dla dzieci w wieku przedszkolnym, przewodników metodycznych i różnych publikacji pomocniczych dla nauczycieli, pracuje w wydawnictwie MAC Edukacja.

Omawiane zagadnienia:
 • rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym,
 • przejawy typowych zaburzeń rozwoju emocjonalnego u dzieci w wieku przedszkolnym,
 • ogólne zasady pracy z dzieckiem z zaburzeniem emocjonalnym,
 • prezentacja nowoœści wydawnictwa Mac Edukacja w kontekœcie rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym,
 • rola pomocy dydaktycznych we wspomaganiu rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny i zostanie potwierdzony zaœświadczeniem.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają materiały dydaktyczne przygotowane przez Organizatora.
Osoby zainteresowane są proszone o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do 11.06.2012 r. drogą internetową, adres e-mail: telemarketing@mac.pl.
UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona.
Szanowni Państwo!
Dyrektorzy szkół i placówek!
Nauczyciele!

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wygrał konkurs na szkolenia w ramach Grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Prosimy o zgłaszanie się na poniżej wymienione formy doskonalenia poprzez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia:
 • “Rozwijanie kompetencji poznawczych w kontekście przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”

  Terminy:
  I grupa: 17.09.2012 r.
  II grupa: 19.09.2012 r.
  Kierownik: Małgorzata Pogodska

 • “Upowszechnianie edukacji prawnej w pracy z uczniem”

  Terminy:
  I grupa: 26.09.2012 r.
  II grupa: 27.09.2012 r.
  Kierownik: Piotr Gołdyn

 • “Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej ucznia”

  Terminy:
  I grupa: 28-29.05.2012 r.
  II grupa: 11-12.06.2012 r.
  Kierownik: Dorota Wrzesińska

 • “Doskonalenie kompetencji dyrektora szkoły w stosowaniu Kodeksu postępowania administracyjnego w praktyce szkolnej” - nabór zakończony.
  Kierownik: Jarosław Jankowski
Zapraszamy na szkolenia kolejnej edycji grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:
 • “Praca z dzieckiem sześcioletnim w szkole (I etap edukacyjny - edukacja wczesnoszkolna)”

  Terminy:
  I grupa: 15.09.2012 r.
  II grupa: 22.09.2012 r.
  Kierownik: Justyna Ziomek

 • “Nauczanie matematyki w klasach I-III (I etap edukacyjny - edukacja wczesnoszkolna)”

  Terminy:
  I grupa: 5-6.10.2012 r.
  II grupa: 5-6.10.2012 r.
  Kierownik: Małgorzata Pogodska

 • “Dostosowanie programów nauczania do nowych podstaw programowych kształcenia zawodowego (IV etap edukacyjny - kształcenie zawodowe)”

  Terminy:
  I grupa: 17-18.10.2012 r.
  II grupa: 19-20.10.2012 r.
  Kierownik: Jarosław Jankowski
Zapraszamy na szkolenie w ramach grantów Wilekopolskiego Kuratora Oświaty -
“Świetlica szkolna - nowoczesne metody pracy (praca z uczniem na I etapie edukacyjnym)”
Kierownik: Joanna Suchecka

MIEJSCE I TERMINY REALIZACJI
 • Konin
  26-27.10.2012 r.
  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, Konin

 • Leszno
  5-6.10.2012 r.
  Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. B. Chrobrego 15, Leszno

 • Kalisz
  16-17.11.2012 r.
  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Wrocławska 182, Kalisz

 • Poznań
  I grupa: 5-6.10.2012 r.
  II grupa: 10,17.10.2012 r.
  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Górecka 1, Poznań

 • Piła
  20,27.10.2012 r.
  Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, Piła
Z poważaniem
Piotr Gołdyn
Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Szanowni Państwo!
Dyrektorzy!
Nauczyciele!

Ośrodek Doskonalenia Nauczyciele w Koninie zaprasza na szkolenie grantowe:

“Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej ucznia”

Kurs adresowany jest do dyrektorów szkół/placówek i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.
Liczba godzin: 10.
Odpłatność za udział w kursie wynosi: 8,80 zł.

Termin realizacji kursu:

GRUPA I

28.05.2012 r. godz. 15.00-19.00
29.05.2012 r. godz. 15.00-19.00

II GRUPA

11.06.2012 r. godz. 15.00-19.00
12.06.2012 r. godz. 15.00-19.00

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się telefoniczne pod numerem telefonu 63 2422332.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do przedstawienia w dniu rozpoczęcia zajęć dowodu wpłaty w kwocie 8,80 zł dokonanej na konto:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
62-510 Konin ul. Sosnowa 14
BZ WBK O/Konin 19 1090 1199 0000 0001 1532 6941

W tytule wpłaty proszę wpisać nazwę szkolenia i swoje imię i nazwisko.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zmienił swoją dotychczasową siedzibę, mieszczącą się do tej pory przy ulicy Przemysłowej 7. Od 1 marca 2012 r. zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług w nowym budynku zlokalizowanym przy ulicy Sosnowej 14 w Koninie. Wyrażamy nadzieję, że nowa lokalizacja oraz doskonale wyposażona baza szkoleniowa przyczynią się również do zwiększenia zadowolenia naszych klientów. Jednocześnie informujemy, że realizacja oferty edukacyjnej odbywa się zgodnie z planem, a szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka.

Monika Sypniewska
Specjalista ds. organizacji szkoleń
Zapraszamy na Wakacyjne Kolonie i Obozy Języków Obcych
(języków: angielskiego, niemieckiego i włoskiego - na różnych poziomach zaawansowania).

Ogólnopolska Szkoła Języków Obcych “eMKa” powołana przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza na Wakacyjne Kolonie i Obozy Języków Obcych. W bieżącym roku obozy językowe odbędą się m.in. w Biskupinie, Szklarskiej Porębie, Pyzówce k/Nowego Targu, Brennie k/Wisły, Zamku Bierzgłowskim k/Torunia, Białym Dunajcu k/Zakopanego, Wołkowyi - Bieszczady/Solina, Grudziądzu. Na uczestników czeka zróżnicowany program zajęć. Oprócz codziennej nauki, znajdzie się również czas (w zależności od miejsca obozu) m.in. na: zwiedzanie zabytków, górskie wyprawy, jazdę konno, kurs tańca, gry i zabawy na świeżym powietrzu, poznawanie nowych znajomych i wiele innych atrakcji.

Więcej na: www.emka.ksm.org.pl

Bliższe informacje i zapisy:
Biuro KSM czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
tel. (68) 453 92 73, tel./fax: (68) 453 92 73

Pobierz informacje
Zarząd LGD “Dwa Mosty” w Ślesinie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty

“Opowiadanie bajek, baśni i legend regionalnych”,

które odbędą się 26.05.2012 r. w godzinach: 9:00-14:00
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie.

W programie:
 • zapoznanie się z treścią oryginalnych bajek, baśni i legend z okolic Ślesina;
 • nauka emocjonalnego i kreatywnego opowiadania lokalnych historii pod okiem doświadczonego instruktora;
 • występ bajarzy przed publicznością.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie (tel. 632704011 wew. 49) i bezpo-średnio w Biurze LGD (ul. Kleczewska 15, pałacyk).
Warsztaty są współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.


Pobierz informację

« Poprzednia          Następna »