Szanowni Państwo!

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłosił wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli doradców metodycznych następujących przedmiotów:
 • język polski jako obcy
 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • chemia
 • fizyka
 • przyroda
 • geografia
 • plastyka
 • wychowanie do życia w rodzinie
 • nauczyciel psycholog
 • kształcenie zawodowe
 • edukacja wczesnoszkolna
 • wychowanie przedszkolne
 • doradztwo zawodowe
 • edukacja dla bezpieczeństwa
Terytorium wspomgania doradców metodycznych powyższych przedmiotów byłby obszar działania CDN w Koninie.

Szczegółowe informacje


Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu “Będę Biznesmenem – BeBi”.

W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego.

Celem konkursu jest pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia oraz rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów, stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.

Prace konkursowe należy przesłać do 11 października 2022 r.


Szanowni Państwo,

Wielkopolski Kurator Oświaty Pan Robert Gaweł wraz z Panią Dorotą Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na spotkaniu w dniu 30 czerwca 2022 r. wręczyli nauczycielom z Wielkopolski powierzenia pełnienia funkcji doradców metodycznych.

W spotkaniu brali także udział dyrektorzy ośrodków doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Gratulujemy!

Szanowni Państwo,

zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie

“Mistrz Chemii i Fizyki ”.

Data rozpoczęcia konkursu: 14 czerwca 2022 r.
Data zakończenia konkursu: 31 sierpnia 2022 r.

Szczegółowe informacje i zapisy

Szanowni Państwo,

udostępniamy Państwu “Quiz wiedzy o Ukrainie” zrealizowany w aplikacji Blooket.

Instrukcja na plakacie.

Zachęcamy do skorzystania

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że

“Konkurs na wykonanie makiety grodu Mirmiła z okazji 50. urodzin serii komiksu »Kajko i Kokosz« autorstwa Janusza Christy”

został rozstrzygnięty.

Do konkursu zgłoszono 37 prac (59 uczniów z 23 szkół).

Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy za udział i pracę włożoną w wykonanie makiet.

Wręczenie nagród odbędzie się w Tygodniu Bibliotek, o czym osoby zainteresowane zostaną powiadomione telefonicznie.

Wyniki konkursu


Szanowni Państwo,

25 lutego 2022 r. Minister Edukacji i Nauki przekazał dyrektorom szkół i organom prowadzącym informację na temat zasad przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie.

Więcej informacji – na stronie MEiN: https://bit.ly/3MbzsYP
Szanowni Państwo,

trwa rekrutacja na kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie.

Kurs adresowany jest do nauczycieli posiadających kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w przepisach Rozp. MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz. 1289).


Szanowni Państwo,

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 września 2021 r. dopuszcza możliwość wypełniania przez uczniów i absolwentów elektronicznej wersji deklaracji maturalnej, tzw. e-deklaracji.

Złożenie e-deklaracji maturalnej przez zdających egzamin maturalny w maju 2022 r. następuje w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU).

Szczegółowe informacje
Szanowni Państwo,

w imieniu Stowarzyszenia Strefa Wsparcia zapraszamy wszystkie szkoły i przedszkola w województwie wielkopolskim do udziału w bezpłatnym, profilaktycznym programie edukacyjnym

“RE@LNIE ODPOWIEDZIALNI”.

Program jest częścią Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej “ODŁĄCZ SIĘ. POŁĄCZ SIĘ”, której pełen start zaplanowany jest na wiosnę 2022. Kampania jest odpowiedzią na nowe zagrożenia cywilizacyjne, na jakie obecnie narażone są dzieci już od najmłodszych lat.

Kampania ma na celu:
 • szeroką promocję dobrej, pozytywnej profilaktyki obejmującej najmłodsze dzieci i ich rodziny;
 • uwrażliwienie dorosłych na problem nadmiernej obecności ekranów w życiu dzieci;
 • pokazanie rodzicom, jak ważna jest uważność w relacji z dzieckiem.
Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej: https://strefa-wsparcia.pl/przedszkola-i-szkoly/


« Poprzednia          Następna »