Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu zaprasza nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych z województwa wielkopolskiego na szkolenie w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

“Komunikacja międzypokoleniowa – radzenie sobie w sytuacjach trudnych kontaktach z uczniami i rodzicami”.

Liczba godzin szkolenia: 7 (4 g. – wykład, 3 g. – warsztat).

Szkolenie odbędzie się w ośrodkach doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Poznaniu, Lesznie, Koninie i Pile.

Szkolenie w poszczególnych grupach odbędzie się w terminie od 22 września 2018 r. do 24 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo,

uroczystość wręczenia nagród XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX odbędzie się 12 czerwca 2018 r. w Sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Przemysłowej 3D w Koninie. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10.00.

Serdecznie zapraszam

Koordynator regionalny
Lidia Kantek

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie informuje o rozstrzgnięciu konkursu

“Nowy wizerunek Celinki i Stefcia”

zorganizowanego we współpracy z firmą Kupiec.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza nauczycieli informatyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych na formę doskonalenia zawodowego

“Konferencja połączona z warsztatami «Programowanie w klasie VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej – zgodnie z nową podstawą programową»”

Prowadzący:
  1. Grażyna Koba, autorka podręczników do informatyki, Wydawnictwo “MiGra”
  2. Jacek Woldan, Wydawnictwo “MiGra”
  3. Mariusz Kordylewski, CDN w Koninie
Termin: 5 czerwca 2018 r.; wykład – w godz. od 15:00 do 16:35; warsztaty – w godz. od 16:45 do 18:15.

Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, sale 208 i 207.

W programie:
  1. Jak wprowadzać ucznia do programowania w językach wysokiego poziomu – pokazanie realizacji tych samych algorytmów w dwóch językach programowania Python i C++.
  2. Programowanie w języku Object Pascal (Lazarus).
  3. Dyskusja nad wyborem właściwego języka programowania (i środowiska programistycznego) do nauki programowania w szkole.
  4. Tworzenie prostych programów w językach programowania wysokiego poziomu.
Konferencja i warsztaty organizowane są przy współpracy z Wydawnictwem “MiGra”

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapisy – poprzez system ISOS.

Zapraszamy!
Szanowni Państwo,

została podjęta Uchwała Nr 5227/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia i określenia zasad przeprowadzenia Konkursu “Będę Biznesmenem – BeBi”.

Zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu określa Regulamin Konkursu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, który jest dostępny do pobrania – patrz odnośnik niżej.

Przypominam jednocześnie o terminie przesyłania prac konkursowych, który upływa 26 maja 2018 r.

Osoba do kontaktu w Koninie: Lidia Kantek, nauczyciel konsultant Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, tel. 63 245 75 20 wew. 220, e-mail: lkantek@cdnkonin.pl.

Regulamin Konkursu

Szanowni Państwo – Szkolni Koordynatorzy Konkursu Matematycznego KANGUR!

Pragniemy poinformować, że w tym roku podsumowanie konkursu przybierze nieco inną formę.

Odbędzie się ono 18 czerwca 2018 r., o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Koninie, przy ul. Spółdzielców 30. Ale zaproszenia na podsumowanie otrzymają tylko laureaci i uczniowie, którzy osiągnęli wynik bardzo dobry.

Wyróżnienia wraz z książkami zostaną przekazane do filii Pedagogicznej Biblioteki Publicznej w Kole, Słupcy i Turku (odpowiednio dla poszczególnych powiatów) oraz będą w CDN w Koninie. Nauczycieli koordynatorów będziemy prosili o odebranie ich w wyznaczonym czasie (podobnie jak testów na konkurs) i wręczenie ich w swoich szkołach, w odpowiednim dla siebie czasie, np. na zakończenie roku szkolnego.

Z wyrazami szacunku, w imieniu komitetu regionalnego

Piotr Gołdyn

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

CDN w Koninie zaprasza na spotkanie z ekspertem w zakresie prawa oświatowego L. Zaleśnym.

W dniu 24 maja 2018 r. (czwartek) w CDN w Koninie, ul. Sosnowa 14, s. 208, w godz. 9.00-12.00 odbędzie się seminarium na temat:

“Dokumentacja przebiegu nauczania w placówce/szkole przekształconej”.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu przystąpił do realizacji grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty “Nowa podstawa w przedszkolu – zadania, warunki, sposoby realizacji”.

Adresatami są nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Szkolenia odbywać się będą od 19 maja 2018 r. do 16 czerwca 2018 r. w 5 miastach: Kaliszu, Lesznie, Koninie, Pile i Poznaniu.

Szanowni Dyrektorzy!

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych), które zastąpi obowiązujące dotychczas przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Ponieważ RODO obejmuje również placówki edukacyjne zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego na szkolenie w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Miejsce i termin szkolenia: ośrodki doskonalenia nauczycieli w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile od 24 kwietnia 2018 r. do 14 maja 2018 r.

Szanowni Państwo,

zachęcamy do udziału w szkoleniu

“Biblioterapeutyczna moc literatury z perspektywy dziecięcego czytelnika”

adresowanym do wszystkich nauczycieli, a szczególnie przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarzy, pedagogów i wychowawców świetlic.

Szkolenie rozpocznie się 18 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, drugie spotkanie zaplanowano na 25 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu organizuje Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

“Rola i zadania dyrektora – lider pracy zespołowej, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zarządzanie pokoleniami, prawne aspekty współpracy z rodzicami, ochrona danych osobowych, stosowanie KPA, ocena pracownicza”.

Adresaci szkolenia: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego.

Liczba godzin: 6 godzin zegarowych.

Miejsca i terminy szkoleń: ośrodki doskonalenia nauczycieli w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Pile i Lesznie od 30 maja 2018 r. do 8 czerwca 2018 r. – harmonogram szkoleń w załączeniu.


« Poprzednia          Następna »