Uwaga! Zmiany w szkoleniu “Joga dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat)” (symbol 2WM/42)

Zmiana terminu zajęć: z marca 2018 r. na 10 lutego 2018 r.
Zmiana liczby godzin: z 8 na 5
Zmiana kosztu szkolenia: ze 150 zł na 110 zł
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza osoby prowadzące szkolną stronę internetową, nauczycieli edukacji informatycznej i informatyki oraz osoby zainteresowane na szkolenie

“Tworzymy stronę internetową w Joomla” (K/63).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobem tworzenia i prowadzenia strony internetowej przy pomocy systemu zarządzania treścią (ang. cms – content management system).

Szkolenie odbędzie się 19 grudnia 2017 r.; rozpoczęcie – godz. 15.00 (czas trwania – 5 godz.). (Pierwotnym terminem szkolenia był 12 grudnia 2017 r. Ze względu na awarię energetyczną w tym dniu, termin zmieniono na 19 grudnia 2017 r.)

Zapisy poprzez system ISOS. Szczegóły – https://szkolenia.cdnkonin.pl/index.php?action=szkolenie&szkolenie=coming .

Zapraszamy!
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału w V edycji konferencji naukowo-metodycznej

“Edukacja włączająca dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera” (F/3),

która odbędzie się 15 grudnia 2017 r. (rozpoczęcie o godz. 15.30) w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14.

Celem konferencji jest promowanie idei edukacji włączającej oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli pracujących w szkołach ogólnodostępnych z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W programie:
  • Edukacja włączająca dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Rozwiązania prawne a praktyka edukacyjna
  • Rozwój czytelnictwa wśród dzieci na przykładzie projektu edukacyjnego “A może książka”
  • Projekt edukacyjny jako metoda w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Konferencja “Aktywna tablica w praktyce”

Termin: 5 grudnia 2017 r.

Miejsce: Centrum Doskonalenia Nuczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14.

Szczegółowe informacje dla szkół biorących udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych “Aktywna tablica”:

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2017/11/konferencja-pt-aktywna-tablica-w-praktyce/
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza nauczycieli edukacji informatycznej i informatyki ze szkół podstawowych i gimnazjów na warsztaty

”Programowalny robot na zajęciach informatyki“ (K/85),

które odbędą się 14 grudnia 2017 r. (rozpczęcie o godz. 15.30) w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14.

W programie:
  • Prezentacja robota Photon w wersji edukacyjnej;
  • Warsztaty – ćwiczenia w programowaniu robota i formułowanie pomysłów na jego wykorzystanie na lekcji informatyki.
Celem warsztatów jest zaproponowanie sposobu realizacji podstawy programowej informatyki: Uczeń formułuje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia składające się na sterowanie robotem lub obiektem na ekranie.

Warsztaty organizowane są przy współpracy z Wydawnictwem MAC Edukacja.

Udział w warsztatach jest bezpłatny! Zapisy – poprzez system ISOS – tutaj
Zachęcamy do udziału w konkursie

“Wielkopolska – moja duma”

organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
Temat I edycji konkursu – “Wielkopolskie pejzaże”.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza na konferencję edukacyjno-profilaktyczną

“«Zawirowany» świat ponowoczesności, czyli o wartościach wychowania w granicach i normach”

adresowaną do nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych, rodziców, a także pracowników instytucji samorządowych (PCPR, MOPS-GOPS, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne), prowadzoną przez Mariusza Jędrzejko z Centrum Profilkatyki Społecznej.

Konferencja odbędzie się 9 listopada 2017 r. (czwartek), w godz. 15.30-18.30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie, ul. Przemysłowa 3d, 62-510 Konin.
Szanowni Państwo,

zachęcamy do udziału w szkoleniu “Myślenie wizualne (sketchnoting) w praktyce szkolnej” adresowanym do wszystkich nauczycieli, którzy chcą doskonalić swój warsztat w zakresie nowych technik.

Koszt szkolenia: 160 zł.

Szkolenie odbędzie się 21 października 2017 r. (sobota) od godz. 09:00 w sali 209.
Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów województwa wielkopolskiego do udziału w 4-godzinnym szkoleniu

“Profilaktyka zdrowia psychicznego uczniów” (G04).

Szkolenie realizowane będzie w ramach grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – 18 listopada 2017 r. w Poznaniu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami https://odnpoznan.pl/produkt,pl,granty,260.html

« Poprzednia          Następna »