Konferencja “Aktywna tablica w praktyce”

Termin: 5 grudnia 2017 r.

Miejsce: Centrum Doskonalenia Nuczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14.

Szczegółowe informacje dla szkół biorących udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych “Aktywna tablica”:

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2017/11/konferencja-pt-aktywna-tablica-w-praktyce/
Zachęcamy do udziału w konkursie

“Wielkopolska – moja duma”

organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
Temat I edycji konkursu – “Wielkopolskie pejzaże”.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza na konferencję edukacyjno-profilaktyczną

“«Zawirowany» świat ponowoczesności, czyli o wartościach wychowania w granicach i normach”

adresowaną do nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych, rodziców, a także pracowników instytucji samorządowych (PCPR, MOPS-GOPS, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne), prowadzoną przez Mariusza Jędrzejko z Centrum Profilkatyki Społecznej.

Konferencja odbędzie się 9 listopada 2017 r. (czwartek), w godz. 15.30-18.30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie, ul. Przemysłowa 3d, 62-510 Konin.
Szanowni Państwo,

zachęcamy do udziału w szkoleniu “Myślenie wizualne (sketchnoting) w praktyce szkolnej” adresowanym do wszystkich nauczycieli, którzy chcą doskonalić swój warsztat w zakresie nowych technik.

Koszt szkolenia: 160 zł.

Szkolenie odbędzie się 21 października 2017 r. (sobota) od godz. 09:00 w sali 209.
Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów województwa wielkopolskiego do udziału w 4-godzinnym szkoleniu

“Profilaktyka zdrowia psychicznego uczniów” (G04).

Szkolenie realizowane będzie w ramach grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – 18 listopada 2017 r. w Poznaniu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami https://odnpoznan.pl/produkt,pl,granty,260.html
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu organizuje w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty szkolenie

“Prawa i obowiązki członka rady pedagogicznej, kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej. Rola dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej. Ocenianie pracy oraz dorobku zawodowego nauczyciela”.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego

Miejsce szkolenia: Kalisz, Konin, Leszno, Piła, Poznań.

Termin szkolenia: październik-listopad 2017 r.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza na dwudniowe seminaria w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

“Sieć współpracy nauczycieli matematyki, fizyki i chemii”.

Szkolenia adresowane do nauczycieli matematyki, fizyki i chemii szkół ponadgimnazjalnych odbywać się będą od października do listopada w 5 miastach: Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i rejestracji przez stronę internetową ODN w Poznaniu https://odnpoznan.pl/produkt,pl,granty,261.html

Uwaga! Ze względu na wolne miejsca szkoły mogą rejestrować 3 osoby – matematyka, fizyka, chemika.

Szanowni Państwo,

przypominamy o zbliżającym się terminie warsztatów w związku z konkursem “Będę Biznesmenem – BeBi” (9 października 2017 r., godz. 14.00-17.00). Ze względu na modernizację systemu zgłoszeń na szkolenia (Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – ISOS) indywidualne konta uczestników szkoleń utworzone przed 20 sierpnia 2017 r. wygasły. Zatem, zapisując się na szkolenia, organizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, należy utworzyć nowe konto – zarejestrować się, a następnie zalogować na szkolenie. Dlatego wszyscy nauczyciele zainteresowani udziałem w warsztatach powinni zarejestrować się na szkolenie K/84 “Pomysł na biznes i jego realizacja”.
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek,
Koleżanki i Koledzy nauczyciele,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu informuje, że w wyniku postępowania przetargowego uzyskał prawo do realizacji grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:

“Zrozumieć autyzm – zasady, sposoby, metody pracy z uczniem autystycznym.
Wykorzystanie diagnozy poradni psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dziećmi z województwa wielkopolskiego”
.

Szkolenia będą realizowane w dniach od 1 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r. w wymiarze 4 godzin zegarowych i będą obejmowały 2 godziny wykładów oraz 2 godziny warsztatów.

Szanowni Państwo,

CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie zaprasza na bezpłatne warsztaty “A to historia!”.

Prowadzący:
  • Wiesława Jędrzejczykowa – redaktor naczelna Wydawnictwa Literatura, która przedstawi nowości i serie wydawnicze Wydawnictwa Literatura pod kątem przydatności w nowej podstawie programowej “Jak się odnaleźć w gąszczu tytułów?”.

  • Grażyna Bąkiewicz – autorka cyklu historycznego "Zdarzyło się w Polsce".
Na warsztaty zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli historii szkół podstawowych, nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych, wychowawców świetlic, zainteresowanych nauczycieli.

Warsztaty odbędą się 11 października 2017 r. (rozpoczęcie o godz. 13.00) w CDN Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie przy ul. Przemysłowej 7, sala 02.

« Poprzednia          Następna »