Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie informuje, że Wielkopolski Kurator Oświaty wszczął procedurę wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli-doradców metodycznych dla przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia.

Zachęcamy zainteresowanych nauczycieli do wzięcia udziału w ogłoszonym naborze. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://ko.poznan.pl/. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 670 40 85 oraz za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: wre@ko.poznan.pl.

Dokumenty należy składać do 19 lipca 2019 r. w Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań (osobiście lub przesłać).
Szanowni Państwo,

7 i 8 czerwca 2019 r. w odrestaurowanym budynku Domu Kultury w Objezierzu odbędzie się

festiwal literacki.

Na program tego wydarzenia składają się spotkania z pisarzami (m.in. z Joanną Bator, Sylwią Chutnik i Wojciechem Jagielskim), oraz liczne atrakcje towarzyszące: seanse filmowe, koncerty, warsztaty dla dzieci, gry planszowe, stoiska wydawców książek, zwiedzanie Objezierza i wiele innych.

Organizatorem spotkań jest Biblioteka Miasta i Gminy w Obornikach, Filia w Obornikach Publicznej Biblioteki Pedagogicznej jest partnerem wydarzenia.
Szanowni Państwo!

W dniach 5-6 czerwca 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie odbędzie się

Kongres Edukacyjny – “Szkoła naszych marzeń”.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Miasto Konin, Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.

Zapraszamy nauczycieli informatyki na szkolenie

»Programowanie w “tekstowym” języku programowania (Lazarus-Pascal, Java)«,

które odbędzie się w dniach 12 i 19 czerwca 2019 r. w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na ul. Sosnowej 14; rozpoczęcie o godz. 15:00.
Szanowni Państwo,

informujemy, że wręczenie nagród przyznanych w konkursie “Przyjazna matematyka dla każdego” nastąpi w trakcie uroczystej gali (podsumowującej też inne konkursy), zorganizowanej przez CDN w Koninie w dniu 12 czerwca 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Przemysłowa 3D w Koninie, na którą zapraszamy nagrodzonych uczniów z opiekunami.
Szanowni Państwo!
Szkolni Koordynatorzy Konkursu Matematycznego KANGUR!
Szkolni Koordynatorzy Konkursu Języka Angielskiego FOX!

Pragniemy poinformować, że w tym roku podsumowanie konkursów odbędzie się 12 czerwca 2019 r. (rozpoczęcie o godz. 10.00) w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie przy ul. Przemysłowej 3 D. Podczas uroczystości będą wręczane nagrody laureatom i uczniom, którzy osiągnęli wynik bardzo dobry.
Zapraszamy uczniów klas trzecich szkoły podstawowej do udziału w konkursie

“Czytam, rozumiem, wiem”.

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3 w Słupcy we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Publiczną Biblioteką Pedagogiczną Filią w Słupcy.

Cele konkursu
  • Doskonalenie umiejętności rozumienia czytanych tekstów oraz wykorzystania informacji w nich zawartych.
  • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.
  • Promowanie uczniów uzdolnionych.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 28 maja 2019 r.

Termin i miejsce

Konkurs odbędzie się dnia 31 maja 2019 r. (rozpoczęcie o godzinie 12.30) w Szkole Podstawowej nr 3 w Słupcy.
Szanowni Państwo Dyrektorzy!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza Państwa do udziału w seminarium

“Z jakim stanem prawa oświatowego kończymy rok szkolny 2018/2019?”,

które odbędzie się 6 czerwca 2019 r. (czwartek) w godz. 9.00-12.00 w siedzibie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie przy ul. Sosnowa 14, w sali 208.
Zapraszamy do udziału w konkursie “100 lat UAM”, którego organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z terenu Wielkopolski.

Praca wraz z Kartą zgłoszeniową do konkursu (Załącznik nr 1 do Regulaminu) należy złożyć do 17 maja 2019 r. osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) w formie papierowej pod adresem Partnera konkursu właściwego dla danego regionu, z dopiskiem »Konkurs “100 lat UAM”«.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2019 r.
Wójt Gminy Kazimierz Biskupi oraz Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zapraszają na konferencję:

“Historia Polski pieśnią i piosenką opowiedziana” (symbol 4F/3).

Adresaci: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, uczniowie, zainteresowane osoby.

Miejsce: sala koncertowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim, Plac Wolności 2.

Termin: 17 maja 2019 r., godz. 18:00–20:00.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza zainteresowanych nauczycieli, wychowawców, uczniów na warsztaty muzyczne

“Pieśni o Polsce” (symbol 4W/56).

Cel szkolenia: ukazanie poprzez muzykę piękna naszej Ojczyzny, rozbudzanie patriotyzmu.

Treści szkolenia:
  1. Techniki rozśpiewania i emisji głosu.
  2. Ćwiczenia warsztatowe – utwory muzyczne mówiące o Polsce.
Terminy i miejsce warsztatów:
  • 9.05.2019, godz. 17.00-20:30 (cz. I), CDN w Koninie (ul. Sosnowa 14),
  • 16.05.2019, godz. 17.00-20:30 (cz. II), CDN w Koninie (ul. Sosnowa 14),
  • 17.05.2019, godz. 17.00-18:00 (cz. III), GOK w Kazimierzu Biskupim ( Plac Wolności 2).
Szkolenie trwa 10 godzin.

Koszt: 60 zł

Szczegółowe informacje

« Poprzednia          Następna »