Szanowni Państwo,

z informujemy, że Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych rozpoczęła realizację nowego, bezpłatnego projektu edukacyjnego dla nauczycieli – “Niebanalnie o giełdzie”. Adresatami projektu są nauczyciele przedmiotów zawierających treści ekonomiczne (w szczególności: Podstawy przedsiębiorczości, Wiedza o społeczeństwie, Matematyka, Geografia, Historia) nauczający w klasach 7-8 szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych.

Szkolenie “Niebanalnie o giełdzie” odbędzie się 15 lutego 2020 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Ogłoszenie procedury wyłaniania kandytatów na stanowiska nauczycieli doradców metodycznych
Szanowni Koleżanki i Koledzy!

Kuratorium Oœświaty w Poznaniu ogłosiło wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli doradców metodycznych dla przedmiotów: matematyka, biologia (szkoła podstawowa), chemia, fizyka, historia i WOS (szkoła ponadpodstawowa), wychowanie fizyczne, informatyka, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, kształcenie zawodowe. Ponadto poszukuje się kandydatów na doradców o specjalności: nauczyciel bibliotekarz i psycholog/pedagog.

Zachęcamy do aplikowania na stanowisko doradcy metodycznego w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Termin składania dokumentów upływa 24 stycznia 2020 r.
Szanowni Państwo Dyrektorzy!

W imieniu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zapraszam Państwa do udziału w roku szkolnym 2019/2020 w doskonaleniu zawodowym w ramach Klubu Dyrektora. Program zajęć i tematyka spotkań dotyczą aktualnego stanu prawa oświatowego oraz trudnych decyzji dyrektora szkoły/przedszkola. Zajęcia prowadzi ekspert ds. prawa oświatowego – p. Leszek Zaleśny (CDN Leszno).

Harmonogram spotkań (zaplanowano kolejne 4 spotkania w siedzibie CDN w Koninie, ul. Sosnowa 14, sala 208):
  • dyrektorzy o długim stażu pracy – 04.03.2020, 27.05.2020;
  • dyrektorzy o krótkim stażu pracy – 16.01.2020, 16.04.2020.
Zapraszamy na spotkanie

“Prawa i obowiązki pracownicze nauczyciela wg ustawy Karta Nauczyciela” (M/11),

które odbędzie się 16 stycznia 2020 r. w godz. 9.00-12.00.
Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje o organizowanym konkursie

“Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”.

Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Niemczech.

Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas XXIV Targów Edukacyjnych, które odbędą się w dniach 6-8 marca 2020 r.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 10 lutego 2020 r.

Szanowni Koleżanki i Koledzy!

Kuratorium Oświaty w Poznaniu tworzy sieć doradztwa metodycznego na terenie województwa wielkopolskiego, w porozumieniu z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

Zachęcamy do aplikowania na stanowisko doradcy metodycznego w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Planowany nabór jest szansą dla wszystkich twórczych nauczycieli na własny rozwój zawodowy i na animowanie nowatorskich działań na rzecz własnej szkoły oraz lokalnego środowiska w celu podniesienia jakości usług edukacyjnych w regionie.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 31 grudnia 2019 r. nasza placówka będzie czynna do godz. 13.00.

Przepraszamy za niedogodności.
Plakat konkursowy
Zachęcamy do udziału

w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym “Wybieram Wybory”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest upowszechanianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Zgłoszenia uczestników dokonuje dyrektor szkoły do 10 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 24 grudnia 2019 r. nasza placówka będzie nieczynna.

Przepraszamy za niedogodności.
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza zainteresowanych nauczycieli na szkolenie:

“Metodyka pracy wychowawcy klasowego. Warsztat pracy młodego nauczyciela” (W/3),

Szkolenie odbędzie się 11 grudnia 2019 r. w godz. 13.45-19.45 w siedzibie CDN w Koninie, ul. Sosnowa 14, sala 209.

Cele szkolenia: popularyzacja nowoczesnych metod i form pracy, zwiększanie efektywności oddziaływań wychowawczych.
Szanowni Państwo Dyrektorzy, Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, Zainteresowani Nauczyciele!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza na szkolenie prowadzone w siedzibie CDN w Koninie, ul. Sosnowa 14, przez eksperta ds. prawa oświatowego – Pana Leszka Zaleśnego:

Klub Dyrektora – dyrektor liderem zmian. Aktualne zmiany prawa oświatowego i ich praktyczne stosowanie przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (M/8).

Celem szkolenia jest zaktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej szkół, przedszkoli i placówek na temat decyzji i zarządzeń oraz przygotowanie do zgodnego z przepisami prawa oświatowego zarządzania szkołą, przedszkolem lub placówką.

Uszczegółowiony temat szkolenia: “Decyzje administracyjne i kierownicze oraz zarządzenia dyrektora szkoły/przedszkola lub placówki”.

Termin: 12 grudnia 2019 r. godz. 9.00-12.00.

« Poprzednia          Następna »