Szanowni Państwo Dyrektorzy,

CDN w Koninie zaprasza na seminarium, które poprowadzi p. L. Zaleśny. Tematyka szkolenia on-line

“Organizacja pracy zdalnej nowym wyzwaniem oświatowym dla dyrektora” (M/10)

jest zgodna jest ze zgłaszanymi przez Państwa sugestiami.

Termin: 12 maja 2021 r. godz. 9.00-12.00.
Szanowni Państwo,

2 maja przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Nauczyciele doradcy metodyczni organizują wiele form doradztwa poświęcone temu tematowi.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.
Szanowni Państwo,

z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja doradcy metodyczni organizują formy doradztwa poświęcone temu tematowi.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.
Szanowni Państwo,

zapraszamy na formy doradztwa metodycznego organizowane w dniach 22-27 kwietnia 2021 r. w ramach obchodów “Światowego Dnia Ziemi”.

Zobacz ofertę doradztwa na “Światowy Dzień Ziemi”
Szanowni Państwo,
ze względu na obostrzenia epidemiologiczne szkolenia

“Od nauczyciela kontraktowego do nauczyciela mianowanego: kluczowe ogniwo w rozwoju zawodowym pracowników oświaty (w świetle aktualnych uregulowań prawnych)” (W/35)
oraz
“Od nauczyciela mianowanego do nauczyciela dyplomowanego: etap mistrzostwa zawodowego w rozwoju zawodowym pracowników oświaty (w świetle aktualnych uregulowań prawnych)” (W/36)

zrealizowane zostaną w formie on-line odpowiednio 23,26 kwietnia 2021 r. i 27,28 kwietnia 2021 r.
Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia

“Wspieranie rodziców dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną” (K/21),

która odbędzie się w dniach w dniach 27-28 kwietnia 2021 r. w godz. 15.30-18.30.

Cele szkolenia: uaktualnianie wiedzy oraz kształtowanie kompetencji w zakresie znajomości prawa oświatowego, pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nabywanie umiejętności efektywnej współpracy z rodzicami uczniów.


Zapraszamy nauczycieli informatyki na warsztat on-line

“Programowanie w Javie” (W/51).

Planowany termin szkolenia: 21 kwietnia 2021 r. od godz. 15.00.
Wielkanoc 2021    29.03.2021
Życzenia na Wielkanoc 2021
Szanowni Państwo,
zapraszam do wzięcia udziału w szkoleniu on-line:

“Formy wypowiedzi pisemnej w klasach VII i VIII szkoły podstawowej” (W/38),

które odbędzie się 27 marca 2021 r. w godz. 9.00-15.20.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza Państwa Dyrektorów na szkolenie on-line:

“Przygotowania do nowego roku szkolnego – ruch kadrowy, awanse zawodowe”,

które odbędzie się 14 kwietnia 2021 r. w godz. 9.00-12.00.

« Poprzednia          Następna »