Szanowni Państwo,
Nauczyciele, Edukatorzy,

zapraszamy na bezpłatne webinarium “Zaangażowanie społeczne młodzieży – kto, co, jak, gdzie i kiedy?”, które odbędzie się 14 stycznia 2021 r., w godz. 15.00-16.30.

Organizatorem webinarium jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
Życzenia świąteczne    11.12.2020

Życzenia świąteczne składa
Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Jarosław Jankowski



Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło datę 25 listopada Światowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Ten dzień jest także początkiem światowej kampanii 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć. Kampania trwa do 10 grudniaMiędzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Te dni podkreślają związek między przemocą wobec kobiet i naruszaniem praw człowieka. Celem tej kampanii jest podnoszenie świadomości dotyczącej przemocy ze względu na płeć i sposobów jej eliminowania, a także informowanie o formach udzielanego wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie lokalnym oraz krajowym. Koordynatorką polskiej odsłony kampanii jest Fundacja Autonomia (http://kampania16dni.pl/).

Szczegółowe informacje
Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line

“Efektywne metody nauczania słownictwa angielskiego”,

które odbędzie się 16 i 17 listopada 2020 r. Spotkanie rozpocznie się o godzinie. 17.30.
Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza na seminarium on-line

“Kwalifikacje nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021” (M/1),

organizowane w ramach Klubu Dyrektora. Szkolenie poprowadzi w dniu 12 listopada 2020 r. w godz. 9.00-12.00 ekspert ds. prawa oświatowego – Leszek Zaleśny.
Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje o możliwości składania do dnia 20 października 2020 r. wniosków o przyznanie stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii “uczeń” oraz w kategorii “student”.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
oraz Neurodydaktyczne Horyzonty

zapraszają dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów – wszystkich typów szkół i placówek na konferencję w formie online – udostępnionego repozytorium, organizowaną pod hasłem

“Neurodydaktyka bliżej ucznia – bliżej mózgu – bliżej sukcesu”

Rozpoczęcie konferencji zaplanowane jest w dniu 27 października 2020 r. o godz. 18.00, a zakończenie 9 listopada 2020 r.
Szanowni Państwo,

zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dla nauczycieli

“Fundusze Europejskie na podniesienie kwalifikacji i edukację” (kod – M3).

Przedstawione zostaną aktualne źródła, z których można uzyskać dofinansowanie np. na studia podyplomowe.

Termin: 28 października 2020 r., godzina 16.00.
Zapraszamy na szkolenie realizatorów programu profilaktyki zdrowia psychicznego


(Symbol szkolenia: W/32)

W dniach:
23 października 2020 r. w godz. 16.00 – 19.15
24 października 2020 r. w godz. 8.30 – 16.15

« Poprzednia          Następna »