Szanowni Państwo,

informuję, że szkolenie “Skuteczna komunikacja na odległość jako pozytywny efekt pandemii. Narzędzia i metody komunikacji” (SE/16) zaplanowane w dniu 7 września 2021 r. nie odbędzie się z powodu braku zgłoszeń.

Kierownik szkolenia
Lidia Kantek
Szanowni Państwo,

po raz kolejny Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie włączyło się w akcję Narodowego Czytania. Ideą przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa poprzez wspólne czytanie dzieł polskiej literatury. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.

Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkaliśmy się, by wspólnie czytać “Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
dr hab. Jacek Pyżalski, prof UAM
Pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz edukacji medialnej. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej. Specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Więcej – http://jacekpyzalski.pl/cv.html

Szanowni Państwo

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza – tradycyjnie we wrześniu – na XXIII Konińskie Spotkania Edukacyjne (KSE), które odbędą się pod hasłem “Szkoła w i po pandemii” (symbol F/3).

W tym roku szkolnym część wykładową konferencji w ramach XXIII KSE kierujemy do całego zespołu nauczycieli danej szkoły. Udział zainteresowanych osób, tj. nauczycieli, pedagogów i wychowawców oraz innych specjalistów szkolnych, możliwy jest wyłącznie po zgłoszeniu przez dyrektora udziału szkoły w KSE (do dnia 6 września 2021 r. na załączonych formularzach). Odpłatność 300 zł należy wpłacić na konto CDN w Koninie do dnia 6 września 2021 (dot. udziału całego zespołu nauczycieli danej szkoły w konferencji). Dyrektor szkoły otrzyma link do wykładu, który aktywny będzie w dniu 9 września 2021 r. w godzinach od 16.00 do 19.00.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie włączyło się w realizację dziesiątej odsłony Narodowego Czytania. Podczas tegorocznej edycji spotkamy się, aby wspólnie czytać “Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprosiło do współpracy przedstawicieli organu nadzorującego, organu prowadzącego, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury oraz szkoły. Lektura fragmentów “Moralności pani Dulskiej” zostanie zarejestrowana w Green Studio działającym w CDN w Koninie w dniach od 23 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Materiał filmowy zostanie opublikowany 4 września 2021 r. na stronie https://cdnkonin.pl oraz Fanpage'u CDN w Koninie. Przedsięwzięcie kierowane jest do całego lokalnego środowiska i wpisuje się w twórczą realizację kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.

Zapowiedź Narodowego Czytania

Szanowni Państwo,
Wielkopolski Kurator Oświaty ogłosił 13 lipca 2021 r. wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli doradców metodycznych następujących przedmiotów/obszarów (wykaz dotyczy specjalności doradców zatrudnianych w CDN w Koninie):
  • język polski (szkoła ponadpodstawowa)
  • język angielski
  • matematyka
  • informatyka
  • geografia
  • chemia
  • przyroda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do cyklu form doradztwa “Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej”.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.
Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie w ramach projektu #BudujemySpołeczeństwoObywatelskie zapraszają uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału

w Lidze Przedmiotowej Wiedzy o Społeczeństwie – “Budujemy społeczeństwo obywatelskie”.

Zgłoszenia udziału w Lidze należy przesłać do 18 czerwca 2021 r..
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie na mem pod hasłem “Edukacja w dobie pandemii”.

Celem konkursu jest
  1. rozwijanie umiejętności graficznych, plastycznych i informatycznych,
  2. poznanie gatunku wypowiedzi internetowej – memu,
  3. promocja szkolnych talentów oraz zachęcenie uczniów do kreatywnej pracy z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi informatycznych.


« Poprzednia          Następna »