Szanowni Państwo!

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłosił wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli doradców metodycznych następujących przedmiotów:
 • język polski jako obcy
 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • chemia
 • fizyka
 • przyroda
 • geografia
 • plastyka
 • wychowanie do życia w rodzinie
 • nauczyciel psycholog
 • kształcenie zawodowe
 • edukacja wczesnoszkolna
 • wychowanie przedszkolne
 • doradztwo zawodowe
 • edukacja dla bezpieczeństwa
Terytorium wspomgania doradców metodycznych powyższych przedmiotów byłby obszar działania CDN w Koninie.

Szczegółowe informacje


Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu “Będę Biznesmenem – BeBi”.

W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego.

Celem konkursu jest pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia oraz rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów, stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.

Prace konkursowe należy przesłać do 11 października 2022 r.


Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursach

Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.

Tegoroczna edycja konkursów jest już szóstą z kolei. Tradycyjne chcemy docenić wielkopolskie przedszkola i szkoły oraz uhonorować i promować nauczycieli posiadających szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażujących się w rozwój szkoły lub placówki.

Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych upływa 15 września 2022 r.


Szanowni Państwo,

Wielkopolski Kurator Oświaty Pan Robert Gaweł wraz z Panią Dorotą Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na spotkaniu w dniu 30 czerwca 2022 r. wręczyli nauczycielom z Wielkopolski powierzenia pełnienia funkcji doradców metodycznych.

W spotkaniu brali także udział dyrektorzy ośrodków doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Gratulujemy!

Szanowni Państwo,

zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie

“Mistrz Chemii i Fizyki ”.

Data rozpoczęcia konkursu: 14 czerwca 2022 r.
Data zakończenia konkursu: 31 sierpnia 2022 r.

Szczegółowe informacje i zapisy

Szanowni Państwo,

udostępniamy Państwu “Quiz wiedzy o Ukrainie” zrealizowany w aplikacji Blooket.

Instrukcja na plakacie.

Zachęcamy do skorzystania

Szanowni Państwo

informujemy o cyklu bezpłatnych dwusemestralnych doskonalących studiach podyplomowych na trzech kierunkach, które rozpoczęły się w 2022 r. na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki.

Szczegółowe informacje

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że

“Konkurs na wykonanie makiety grodu Mirmiła z okazji 50. urodzin serii komiksu »Kajko i Kokosz« autorstwa Janusza Christy”

został rozstrzygnięty.

Do konkursu zgłoszono 37 prac (59 uczniów z 23 szkół).

Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy za udział i pracę włożoną w wykonanie makiet.

Wręczenie nagród odbędzie się w Tygodniu Bibliotek, o czym osoby zainteresowane zostaną powiadomione telefonicznie.

Wyniki konkursu


Szanowni Państwo,

25 lutego 2022 r. Minister Edukacji i Nauki przekazał dyrektorom szkół i organom prowadzącym informację na temat zasad przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie.

Więcej informacji – na stronie MEiN: https://bit.ly/3MbzsYP
Szanowni Państwo,

trwa rekrutacja na kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie.

Kurs adresowany jest do nauczycieli posiadających kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w przepisach Rozp. MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz. 1289).

« Poprzednia          Następna »