Szanowni Państwo,

z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w holu siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu została wyłożona

Księga Pamiątkowa

upamiętniająca jubileusz zwycięskiego zrywu.
Polski Sejm Dzielnicowy    11.12.2018
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oglądać można do 22 grudnia 2018 r. wystawę poświęconą

Polskiemu Sejmowi Dzielnicowemu,

którą przygotowało Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Sejm był doniosłym wydarzeniem w historii Polski, wieńczył bowiem wieloletnie starania o odzyskanie niepodległości, wykorzystywał legalną drogę i zbiorowy wysiłek, otwierał drogę do przejęcia przez Polaków pełni władzy i odrodzenia zjednoczonej Polski. W ciągu pół miesiąca wybrano ok. 1400 delegatów ze wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego i z głębi Rzeszy. Po raz pierwszy w historii Polski kobiety skorzystały z praw wyborczych. Patronat honorowy nad wystawą objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, a także Prymas Polski ks. abp Wojciech Polak i Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Wystawa przygotowana została dzięki wsparciu ze środków miasta Poznania i Fundacji Zakłady Kórnickie.
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do odbioru prac z II edycji Konkursu “Wielkopolska – moja duma” zorganizowanego pod hasłem “Przez Wielkopolską wieś – skarby architektury”. Prace można odbierać od 12 grudnia 2018 r. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie przy ul. Sosnowej 14, pokój 210.

Kontakt:
Lidia Kantek
tel. 63 245 75 20
e-mail: lkantek@cdnkonin.pl
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zachęca uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego do udziału

w XXVIII Międzypowiatowym Konińskim Konkursie Poetyckim im. Bogusława Janiszewskiego “Poezja młoda – poezja nowa”.

Wiersze należy przesyłać w terminie do 3 lutego 2019 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu – 22 marca 2019 r.

Regulamin Konkursu

Plakat Konkursu
Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Matematyki!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
oraz Regionalny Komitet Organizacyjny
zaprasza uczniów z Państwa szkół do udziału

w Międzynarodowym Konkursie “Kangur Matematyczny”,

który odbędzie się 21 marca 2019 r.; rozpoczęcie o godz. 9:00.
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Języka Angielskiego

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału

w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego “FOX”

pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Konkurs w bieżącym roku szkolnym odbędzie się 5 marca 2019 r. (wtorek), początek o godzinie 8.00-8.30. Rejestracja uczestników do konkursu będzie prowadzona od 15 listopada 2018 r. do 15 stycznia 2019 r.
Wszystkich zainteresowanych współpracą w ramach sieci “Edukacja polonistyczna w kontekście kompetencji kluczowych i innowacji pedagogicznych” (3S/3) informujemy, że z przyczyn organizacyjnych szkolenie rozpocznie się z początkiem roku 2019. Nauczyciele, którzy zgłosili swój akces do pracy w sieci, otrzymają pocztą elektroniczną szczegółowe dane dotyczące terminów i miejsca zajęć.
Wszystkich zainteresowanych szkoleniem “Nowatorskie inicjatywy polonistów w świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnych” (3W/45) informujemy, że z przyczyn organizacyjnych warsztaty realizowane będą z początkiem roku 2019. Nauczyciele, którzy zgłosili się na szkolenie, otrzymają pocztą elektroniczną szczegółowe dane dotyczące terminów i miejsca zajęć. Prosimy także o uiszczanie opłaty za powyższe szkolenie w nowym 2019 roku. Jeżeli opłata za szkolenie została już uiszczona, to wpłacone środki zostaną przelane na konto bankowe, z którego dokonano wpłaty.
Wszystkich zainteresowanych następującymi szkoleniami:
  • “Od nauczyciela kontraktowego do nauczyciela mianowanego: kluczowe ogniwo w rozwoju zawodowym pracowników oświaty (w świetle aktualnych uregulowań prawnych)” (3W/15),
  • “Od nauczyciela mianowanego do nauczyciela dyplomowanego: etap mistrzostwa zawodowego w rozwoju zawodowym pracowników oświaty (w świetle aktualnych uregulowań prawnych)” (3W/16),
  • “Mentoring w systemie awansu zawodowego nauczycieli, czyli status i zadania opiekuna stażu” (3W/17),
informujemy, że z przyczyn organizacyjnych warsztaty realizowane będą z początkiem roku 2019. Nauczyciele, którzy zgłosili się na szkolenia, otrzymają pocztą elektroniczną szczegółowe dane dotyczące terminów i miejsca zajęć. Prosimy także o uiszczanie opłaty za powyższe szkolenia w nowym 2019 roku.

Jeżeli opłata za szkolenie została już uiszczona, to wpłacone środki zostaną przelane na konto bankowe, z którego dokonano wpłaty.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – w imieniu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu – zwraca się z prośbą o poinformowanie zainteresowanych nauczycieli Państwa szkół o rozpoczęciu przez OKE cyklu szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów ósmoklasisty.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku: https://egzaminatorzy.oke.poznan.pl/files/cms/14/szkolenia_e8.pdf .

Zaplanowano również w dniach 18-20 grudnia 2018 r. przeprowadzenie ogólnopolskiej próby dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty.

Ponadto przypominamy, że rozpoczęły się spotkania szkoleniowe z zakresu obsługi systemu SIOEO dla szkół przeprowadzających egzamin ósmoklasisty.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: http://www.oke.poznan.pl/


« Poprzednia          Następna »