Zmiana konta bankowego    1.04.2019
Szanowni Państwo, informujemy o zmianie numeru konta bankowego CDN w Koninie – od 1 kwietnia 2019 r. obowiązuje następujący:

20 1020 4027 0000 1002 1520 4335 (PKO BP).

Szanowni Państwo,

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłosił wszczęcie procedury uzupełniającej wyłaniania kandydata na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego dla przedmiotu informatyka.

Informujemy, że od dnia 21 października 2019 r. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zatrudnieni są nauczyciele doradcy metodyczni: Pani Małgorzata Gralewski, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie w charakterze doradcy metodycznego nauczycieli uczących języków obcych oraz Pani Jolanta Żukowska, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 12 w Koninie jako doradca metodyczny nauczycieli uczących języka polskiego. Ponadto w Centrum od wielu lat powierzenie obowiązków doradcy nauczycieli biologii ma Pani Jolanta Staszak, nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie. grudnia 2019 r. w godz. 10.00-14.00 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na ul. Sosnowej 14 (sala 208).
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza zainteresowanych nauczycieli na szkolenie:

“Metodyka pracy wychowawcy klasowego. Warsztat pracy młodego nauczyciela” (W/3),

Szkolenie odbędzie się 11 grudnia 2019 r. w godz. 13.45-19.45 w siedzibie CDN w Koninie, ul. Sosnowa 14, sala 209.

Cele szkolenia: popularyzacja nowoczesnych metod i form pracy, zwiększanie efektywności oddziaływań wychowawczych.
Szanowni Państwo Dyrektorzy, Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, Zainteresowani Nauczyciele!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza na szkolenie prowadzone w siedzibie CDN w Koninie, ul. Sosnowa 14, przez eksperta ds. prawa oświatowego – Pana Leszka Zaleśnego:

Klub Dyrektora – dyrektor liderem zmian. Aktualne zmiany prawa oświatowego i ich praktyczne stosowanie przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (M/8).

Celem szkolenia jest zaktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej szkół, przedszkoli i placówek na temat decyzji i zarządzeń oraz przygotowanie do zgodnego z przepisami prawa oświatowego zarządzania szkołą, przedszkolem lub placówką.

Uszczegółowiony temat szkolenia: “Decyzje administracyjne i kierownicze oraz zarządzenia dyrektora szkoły/przedszkola lub placówki”.

Termin: 12 grudnia 2019 r. godz. 9.00-12.00.
Szanowni Państwo,
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych
województwa wielkopolskiego

Kuratorium Oświaty w Poznaniu zaprasza Państwa na cykl konferencji metodycznych skierowanych do nauczycieli przedmiotów kształcenia ogólnego. Celem projektu, poza aspektami związanymi z wdrażaniem nowej podstawy programowej, jest wspieranie nauczycieli w efektywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez tworzenie kultury współpracy i wspieranie rozwoju działalności innowacyjnej.

W tym roku odbędą się konferencje dla nauczycieli: biologii, geografii, historii, informatyki i języka niemieckiego.
Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Matematyki!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza uczniów z Państwa szkół do udziału w Międzynarodowym Konkursie “Kangur Matematyczny”, który odbędzie się 19 marca 2020 r.; rozpoczęcie o godz. 9:00.

W celu dokonania rejestracji szkoły i zgłoszenia uczestników należy korzystać ze strony internetowej https://www.kangur-mat.pl.

Informacja o konkursie

Plakat konkursowy
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zapraszają młodych poetów z Konina i powiatów konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego do udziału w konkursie

XXIX Międzypowiatowym Konińskim Konkursie Poetyckim im. Bogusława Janiszewskiego

“Poezja młoda – poezja nowa”.

Konkurs organizowany jest pod patronatem Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu.

Warunki uczestnictwa znajdą Państwo w załączeniu.

Termin nadsyłania tekstów: 31 stycznia 2020 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 marca 2020 r.
Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Języka Angielskiego

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału w jubileuszowej XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego “FOX” organizowanej pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Konkurs odbędzie się we wtorek, 3 marca 2020 r.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły do uczestnictwa w ogólnopolskim programie edukacyjnym

“Twoje Dane – Twoja Sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

W tym roku szkolnym do programu można zapisywać się przez cały okres trwania tej edycji.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczestnikom programu UODO zapewnia materiały edukacyjne i specjalistyczne szkolenia. Zaplanowano także wykłady online, podczas których eksperci UODO będą omawiali najbardziej interesujące, a jednocześnie sprawiające największe trudności interpretacyjne zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności z punktu widzenia działalności szkoły. Działania te będą stanowiły cenne źródło wiedzy dla dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy podejmą się realizacji inicjatyw edukacyjnych.

« Poprzednia          Następna »