Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniach on-line (webinariach) organizowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – wykaz szkoleń

Na szkolenia mogą Państwo zapisywać się poprzez nasz Internetowy System Obsługi Szkoleń

Zachęcamy do udziału w szkoleniach
Prośba o potwierdzanie uczestnictwa w szkoleniach – w związku z pracą CDN w Koninie w rygorze sanitarnym

Szanowni Państwo,

w trosce o wspólne bezpieczeństwo prosimy o odpowiedzialne potwierdzanie obecności na szkoleniach. W przypadku zmiany sytuacji zdrowotnej (lub innych przyczyn) prosimy o niezwłoczne informowanie o rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Liczba osób, mogących uczestniczyć w formach realizowanych stacjonarnie, jest ściśle określona, zgodna z obowiązującym rygorem sanitarnym, a chcielibyśmy zapewnić – w przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej już na szkolenie – możliwość udziału osobom zainteresowanym z listy rezerwowej.
Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 26 października 2020 r. wszystkie szkolenia, które miały odbyć się stacjonarnie w naszej placówce zmieniają formę na on-line. W przypadku pojawienia się pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z kierownikami szkoleń.

Adresy e-mailowe do pracowników Centrum: tutaj
Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło datę 25 listopada Światowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Ten dzień jest także początkiem światowej kampanii 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć. Kampania trwa do 10 grudniaMiędzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Te dni podkreślają związek między przemocą wobec kobiet i naruszaniem praw człowieka. Celem tej kampanii jest podnoszenie świadomości dotyczącej przemocy ze względu na płeć i sposobów jej eliminowania, a także informowanie o formach udzielanego wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie lokalnym oraz krajowym. Koordynatorką polskiej odsłony kampanii jest Fundacja Autonomia (http://kampania16dni.pl/).

Szczegółowe informacje
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół,
Opiekunowie uczniów,

pomimo trwającego obecnie stanu epidemicznego planowane jest zorganizowane w bieżącym roku szkolnym kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego “FOX” (“FOX 2021”), jednakże w terminie późniejszym niż zwykle, prawdopodobnie w kwietniu 2021 r. Mamy nadzieję przeprowadzić konkurs tradycyjnie z niewielkimi modyfikacjami. Rozważamy też wersje alternatywne.
Szanowni Państwo,

rusza kolejna edycja konkursu “Matematyczny Kalendarz Adwentowy”.

“Matematyczny Kalendarz Adwentowy” to internetowy konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych Województwa Wielkopolskiego. W każdy dzień adwentu o godzinie 18:00 publikować będziemy zadanie matematyczne, którego rozwiązanie będzie można przesłać do godziny 16:00 dnia następnego za pomocą formularza internetowego. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych Województwa Wielkopolskiego.
Szanowni Państwo,

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na

IV Ogólnopolską Konferencję dla Nauczycieli Muzyki Szkół Ogólnokształcących.

W tym roku wydarzenie ma niezwykły wymiar – będzie trwało w dniach 16-21 listopada 2020 r.

Przypominamy o IV Konkursie dla Nauczycieli Muzyki. Najlepsza lekcja o muzyce polskiej.

Nagrania można nadsyłać do 30 października 2020 r.
Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza nauczycieli i uczniów Państwa szkół do udziału w kolejnej edycji Konkursu Recytatorskiego #PanTadeusz, organizowanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Lesznie, we współpracy z CDN w Koninie.

W konkursie biorą udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z rejonu działania wszystkich ośrodków doskonalenia nauczycieli podległych DEiN UMWW w Poznaniu (w Lesznie, Poznaniu, Kaliszu, Koninie i Pile).

Przesyłanie zgłoszeń – do 16 listopada 2020 r.
Szanowni Państwo,

“Integracyjny Festiwal Nauki” jest cyklicznym przedsięwzięciem zmierzającym do popularyzacji pozytywnych wzorców propagujących modę na zdobywanie wiedzy i umiejętności. Głównym celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań naukowych młodzieży, poszerzenie jej wiedzy, rozwijanie pasji naukowych i zainteresowań oraz włączenie się do działań naukowych osób niepełnosprawnych.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opracowanie projektu naukowego przez zespoły, w których skład będą wchodziły osoby niepełnosprawne.

Prace należy przesłać drogą elektroniczną do 15 listopada 2020 r.

Zespoły należy zgłaszać do 25 października 2020 r.
Szanowni Państwo!

W związku z pandemią COVID-19 i odwołaniem stacjonarnych konkursów zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w nowej formule konkursu

“Będę Biznesmenem BeBi”.

« Poprzednia          Następna »