Zmiana konta bankowego    1.04.2019
Szanowni Państwo, informujemy o zmianie numeru konta bankowego CDN w Koninie – od 1 kwietnia 2019 r. obowiązuje następujący:

20 1020 4027 0000 1002 1520 4335 (PKO BP).

Szanowni Państwo!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów ze wszystkich typów szkół/placówek na organizowaną w ramach XXI Konińskich Spotkań Edukacyjnych konferencję pod hasłem

“Bezpieczeństwo w szkole”.

Konferencja odbędzie się 31 sierpnia 2019 r. od godz. 10.00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie (Konin, ul. Przyjaźni 1).

Zapisy – poprzez system ISOS. Odpłatność – 30 zł (prosimy okazać potwierdzenie wpłaty przy rejestracji w dniu konferencji).

W programie konferencji:
  • “Od beki do hejtu. O mowie nienawiści”
    dr hab. Piotr Łuszczykiewicz, prof. UAM, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu;

  • “Bezpieczeństwo w szkole jako stan realizacji potrzeb człowieka – wokół piramidy potrzeb A. Maslowa”
    Małgorzata Taraszkiewicz, Grupa Edukacyjna 21;

  • “Samosterowność w nauczaniu i uczeniu się”
    Małgorzata Sulewska, Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
Konferencji towarzyszą metodyczne spotkania z nauczycielami, które rozpoczną się o godz. 13.00 i przebiegać będą według podanego harmonogramu.

Harmonogram spotkań metodycznych

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu “Wielkopolska - moja duma” pod tytułem “Wielkopolska nieznana – poza turystycznymi szlakami”.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Wielkopolski w wieku 50+.

Termin dostarczenia/nadesłania prac – 15 października 2019 r.

Szanowni Państwo,

zapraszamy zainteresowanych nauczycieli do współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie w charakterze doradców metodycznych. Planowany jest kolejny nabór, o którym Państwa poinformujemy. Zachęcamy do podjęcia się realizacji zadań doradcy metodycznego.

Szanowni Państwo,

prosimy zapoznać się z informacją w sprawie stypendiów naukowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów szkół wyższych.

Wnioski o stypendium należy składać do 20 października 2019 r.
Zapraszamy do udziału w konkursach

o tytuł “Wielkopolska Szkoła Roku” oraz o tytuł “Wielkopolski Nauczyciel Roku”.

Organizatorem konkursów jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Koordynatorem konkursów prowadzącym obsługę organizacyjną jest Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, tel.: 61 626 65 70, e-mail: edukacja@umww.pl.

Uwaga! → Wydłużono termin składania wniosków do 31 sierpnia 2019 r.
Szanowni Państwo!

Rozpoczął się nabór wniosków do Programu Edukacja. Jest to Program Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz wspieranie projektów i inicjatyw edukacyjnych.
Zapraszamy do zapoznania się z projektem “Mistrzynie w szkołach”.

“Mistrzynie w szkołach” to autorski projekt Otylii Jędrzejczak, który jest realizowany przez jej fundację. Celem akcji jest mobilizacja dziewcząt w wieku licealnym do zwiększenia aktywności ruchowej. Projekt promuje aktywny tryb życia i akcentuje ważną rolę, jaką pełni lekcja wychowania fizycznego.

Szczegółowe informacje

Szanowni Państwo! Nauczyciele fizyki!

Prosimy o zpoznanie się z “Rekomendacją Polskiego Towarzystwa Fizycznego”, dotyczącą nauczania o opracowywaniu wyników pomiarów w szkołach.

Tekst zalecenia


« Poprzednia          Następna »