Skocz do zawartości
 
Obserwuj nas  
Placówka akredytowana
63 242 2332 cdn@cdnkonin.pl ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Strona główna Zakończone projekty edukacyjne Projekt inwestycyjny “Termomedernizacja oraz przebudowa budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie przy ul. Sosnowej 14”

Projekt inwestycyjny “Termomedernizacja oraz przebudowa budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie przy ul. Sosnowej 14”

miniatura do projektu termomodernizacji obiektu przy ulicy Sosnowej

Stan inwestycji w dniu 14.05.2011

Stan inwestycji w dniu 09.06.2011

Stan inwestycji w dniu 21.07.2011

Stan inwestycji w dniu 01.08.2011

Zobacz także

Projekt edukacyjny “Razem dla edukacji zdalnej – bezpiecznie, efektywnie, kreatywnie”

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielanego przez kadrę Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach. Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość. Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 “Wysoka jakość systemu oświaty”.

Projekt “Akademia Równych Szans”

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie realizuje Projekt “Akademia Równych Szans”. Okres realizacji: od 31.01.2013 r. do 30.06.2015 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

63 242 2332
cdn@cdnkonin.pl
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin