Skocz do zawartości
 
Obserwuj nas  
Placówka akredytowana
63 242 2332 cdn@cdnkonin.pl ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Strona główna Realizowane projekty edukacyjne Projekt “Szkoła Naszych Marzeń”

Projekt “Szkoła Naszych Marzeń”

obrazek wiodący dla programu szkoła naszych marzeń

Projekt “Szkoła Naszych Marzeń. Jak Nie Być Samotnym w Szkole?”

Projekt realizowany w ramach Programu Edukacja Komponent IV – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszystkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego) II nabór, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2022 r. – 31 grudnia 2023 r.

Wartość projektu: 451 300,12 PLN, w tym:

  • Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 [85%] – 383 605,11 PLN,
  • Budżet Państwa [15%] – 67 695,01 PLN.

Beneficjent: Miasto Konin

Partnerzy:

  • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
  • Konińska Spółdzielnia Socjalna SPEKTRUM
  • Newschool AS w Oslo

Głównym celem projektu jest poprawa jakości dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej oraz we wszelkich formach. Zostanie on osiągnięty między innymi poprzez współpracę i wymianę dobrych praktyk pomiędzy partnerami projektu. Efektem będzie wdrożenie zmiany kultury pracy w konińskich szkołach. Projekt pilotażowy, gdzie szkoły będą realizować edukację opartą na relacjach. Wypracowane podczas projektu metody, techniki i narzędzia sprawią, że zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele nie będą czuli się samotni w szkole.

63 242 2332
cdn@cdnkonin.pl
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin