Skocz do zawartości
 
Obserwuj nas  
Placówka akredytowana
63 242 2332 cdn@cdnkonin.pl ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Strona główna Doradcy metodyczni

Doradcy metodyczni

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045) zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielom kurator oświaty.                                      

Zadania doradcy są realizowane przez nauczyciela w placówce doskonalenia, w której jest zatrudniony.

Zadania doradcy metodycznego
Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

  • rozwijaniu umiejętności metodycznych,
  • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów,
  • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania,
  • podejmowaniu działań innowacyjnych.


Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

  • udzielanie indywidualnych konsultacji,
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych,
  • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno wychowawczą nauczycieli,
  • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

Wykaz nauczycieli doradców metodycznych:


Anna Berdzińska

obszar wsparcia: historia i wiedza o społeczeństwie

e-mail: aberdzinska@cdnkonin.pl 

Anna Dobropolska                          

obszar wsparcia: religia

e-mail: adobropolska@cdnkonin.pl 

 

Mariola Felczyńska

obszar wsparcia: pedagog szkolny 

e-mail: mfelczynska@cdnkonin.pl


Małgorzata Gralewski

obszar wsparcia: języki obce 

e-mail: mgralewski@cdnkonin.pl

 

Beata Grzelka

obszar wsparcia: historia i wiedza o społeczeństwie

e-mail: bgrzelka@cdnkonin.pl 

 

Anna Kamińska    

obszar wsparcia: wychowanie fizyczne

e-mail: akaminska@cdnkonin.pl 

 

Wiesława Kowalska

obszar wsparcia: matematyka

e-mail: wkowalska@cdnkonin.pl 

 

Jolanta Krucka

obszar wsparcia: historia i wiedza o społeczeństwie

e-mail: jkrucka@cdnkonin.pl 

 

Katarzyna Krygier

obszar wsparcia: wychowanie przedszkolne

e-mail: kkrygier@cdnkonin.pl

 

Beata Kubsik 

Obszar wsparcia: edukacja wczesnoszkolna

e-mail: bkubsik@cdnkonin.pl 

 

Małgorzata Kuczkowska

Obszar wsparcia: język angielski 

e-mail: mkuczkowska@cdnkonin.pl 

 

Alicja Rogawska     

obszar wsparcia: technika

e-mail: arogawska@cdnkonin.pl 

 

Agata Różańska

obszar wsparcia: język polski 

e-mail: arozanska@cdnkonin.pl  

 

Jolanta Staszak

obszar wsparcia: biologia

e-mail: jstaszak@cdnkonin.pl

 

Aleksandra Szacowna – Błaszczyk

obszar wsparcia: kształcenie specjalne i integracyjne, edukacja włączająca 

e-mail: ablaszczyk@cdnkonin.pl 

 

Elżbieta Fijałkowska

obszar wsparcia: geografia

e-mail: efijalkowska@cdnkonin.pl 

 

63 242 2332
cdn@cdnkonin.pl
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin