Skocz do zawartości
 
Obserwuj nas  
Placówka akredytowana
63 242 2332 cdn@cdnkonin.pl ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Strona główna Dział Udostępniania Zbiorów

Dział udostępniania zbiorów

Do zadań działu należy:

·       udostępnianie zbiorów bibliotecznych przy pomocy programu bibliotecznego SOWA,

·       udzielanie informacji katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych,

·       prowadzenie statystyki związanej z obsługą czytelników,

·       prowadzenie współpracy międzybibliotecznej w zakresie wypożyczeń,

·       dbałość o zbiory, ustawienie oraz zabezpieczenie w magazynach,

·       prowadzenie działalności instruktażowej i doradczej bibliotekom szkolnym w zakresie udostępniania zbiorów.

e-mail: wypozyczalnia@cdnkonin.pl 

W dziale zatrudnieni są:

Dorota Waszkiewicz – kierownik

e-mail: dwaszkiewicz@cdnkonin.pl 

Agata Haberman – nauczyciel bibliotekarz

e-mail: ahaberman@cdnkonin.p

Agnieszka Świtalska – nauczyciel bibliotekarz

e-mail: aswitalska@cdnkonin.pl 

Agnieszka Jarolewska – nauczyciel bibliotekarz

e-mail: ajarolewska@cdnkonin.pl 

63 242 2332
cdn@cdnkonin.pl
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin