Skocz do zawartości
 
Obserwuj nas  
Placówka akredytowana
63 242 2332 cdn@cdnkonin.pl ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Strona główna Pracownia Kształcenia Ustawicznego

Pracownia Kształcenia Ustawicznego

Zadania pracowni:

  • projektowanie i organizowanie zgodnie z ustalonymi potrzebami na dany rok szkolny form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie oferty szkoleniowej,
  • ewaluacja pracy Centrum.


Kierownik pracowni

Agnieszka Piekarska 

Nauczyciel konsultant ds. wychowania do życia w rodzinie

Obszar wsparcia dla nauczycieli:

·       obszar wychowania

·       edukacja włączająca

·       wsparcie dla nauczycieli przy realizacji kierunków polityki oświatowej państwa

realizacja projektów edukacyjnych 
Telefon: 632422332 wew. 231

e-mail: apiekarska@cdnkonin.pl 

Pokój 211

Nauczyciele konsultanci:

 

Agnieszka Szymczak

Nauczyciel konsultant ds. przedmiotów przyrodniczych

Obszar wsparcia dla nauczycieli:

·       realizacja podstawy programowej z chemii

·       metodyka pracy na lekcjach chemii

·       koordynacja kursu kwalifikacyjnego  w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Telefon: 632422332 wew. 211

e-mail: aszymczak@cdnkonin.pl 

Pokój 211


Dorota Wrzesińska 

Nauczyciel konsultant ds. przedmiotów zawodowych

Obszar wsparcia dla nauczycieli:

szkolnictwo zawodowe
koordynator sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli konsultantów
 

Telefon: 632422332 wew. 211

e-mail: dwrzesinska@cdnkonin.pl

Pokój 211


Mariusz Kordylewski 

Nauczyciel konsultant ds. technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Obszar wsparcia dla nauczycieli:

informatyka szkolna
technologia informatyczna
strona internetowa Centrum
ewaluacja pracy Centrum
Telefon: 632422332 wew. 211

e-mail: mkordylewski@cdnkonin.pl 

Pokój 211


Małgorzata Pogodska

Nauczyciel konsultant ds. edukacji matematycznej

Obszar wsparcia dla nauczycieli:

edukacja matematyczna
realizacja podstawy programowej
rozwijanie jakości pracy Centrum poprzez udoskonalanie procedur w ramach systemu zarządzania jakością
Telefon: 632422332 wew. 211

e-mail: mpogodska@cdnkonin.pl 

Pokój 211

63 242 2332
cdn@cdnkonin.pl
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin