Skocz do zawartości
 
Obserwuj nas  
Placówka akredytowana
63 242 2332 cdn@cdnkonin.pl ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Strona główna Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelni

Dział informacyjno-bibliograficzny i czytelni

Do zadań działu należy:

·       udostępnianie księgozbioru podręcznego, czasopism i multimediów w Czytelni oraz Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,

·       prenumerata i akcesja wydawnictw ciągłych,

·       prowadzenie katalogów zasobów czytelni oraz kartoteki zagadnieniowej w formie kartkowej i elektronicznej,

·       udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych,

·       sporządzanie zestawień bibliograficznych,

·       prowadzenie działalności instruktażowej i doradczej dla bibliotek szkolnych w zakresie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy.

e-mail: czytelnia@cdnkonin.pl 

 

W dziale zatrudnieni są:

Aleksandra Czajkowska – kierownik

e-mail: aczajkowska@cdnkonin.pl 

Agnieszka Lewandowska – nauczyciel bibliotekarz

e-mail: alewandowska@cdnkonin.pl 

Iwona Wojtalik – nauczyciel bibliotekarz

e-mail: iwojtalik@cdnkonin.pl

63 242 2332
cdn@cdnkonin.pl
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin