Skocz do zawartości
 
Obserwuj nas  
Placówka akredytowana
63 242 2332 cdn@cdnkonin.pl ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Strona główna Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów

Dział gromadzenia i opracowywania zbiorów (CDN PBP w Koninie)

Do zadań działu należy:

·       rozpoznawanie potrzeb czytelniczych nauczycieli,

·       rozpoznawanie rynku wydawniczego oraz dokonywanie zakupów wydawnictw,

·       opracowywanie bieżące i retrospektywne zbiorów,

·       prowadzenie dokumentacji zbiorów i ubytków,

·       selekcja i ubytkowanie; skontrum zbiorów,

·       prowadzenie katalogów i kartotek kartkowych oraz komputerowej bazy danych,

·       tworzenie słownika haseł przedmiotowych zgodnie z JHP BP,

·       prowadzenie działalności instruktażowej i doradczej dla bibliotek szkolnych w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów.

e-mail: gromadzenie@cdnkonin.pl

W dziale zatrudnieni są:

Magdalena Włodarkiewicz – kierownik

e-mail: mwlodarkiewicz@cdnkonin.pl 

Laura Banaszak – nauczyciel bibliotekarz

e-mail: lbanaszak@cdnkonin.pl 

Agnieszka Mucha-Barciszewska – nauczyciel bibliotekarz

e-mail: ambarciszewska@cdnkonin.pl 

Anna Sosnowska – nauczyciel bibliotekarz

e-mail: asosnowska@cdnkonin.pl 

63 242 2332
cdn@cdnkonin.pl
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin