Skocz do zawartości
 
Obserwuj nas  
Placówka akredytowana
63 242 2332 cdn@cdnkonin.pl ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Strona główna Pracownia Wsparcia Procesowego

Pracownia Wsparcia Procesowego

Zadania pracowni:

  • planowanie, organizowanie i prowadzenie zgodnie z potrzebami wspomagania procesowego szkół i placówek,
  • diagnozowanie potrzeb szkół w zakresie projektów,
  • planowanie, organizowanie i prowadzenie projektów i programów edukacyjnych,

planowanie i realizacja działań w Green Studio.


Kierownik pracowni

Aldona Olesiak

Nauczyciel konsultant ds. edukacji  historycznej i obywatelskiej

Obszar wsparcia dla nauczycieli:

·       edukacja historyczna i obywatelska

·       realizacja podstawy programowej

·       metody nauczania

·       praca zespołowa i projekty edukacyjne

·       wychowawcza rola szkoły

·       kompetencje emocjonalno-społeczne

·       koordynator wspomagania szkół

Telefon: 632422332 wew. 220

e-mail: aolesiak@cdnkonin.pl 

Pokój 210


Nauczyciele konsultanci:


Barbara Jaworowicz

Nauczyciel konsultant ds. przedmiotów przyrodniczych

Obszar wsparcia dla nauczycieli:

·       edukacja przyrodnicza

·       ocenianie (formułowanie i dostosowywanie wymagań edukacyjnych)

·       realizacja podstawy programowej

·       kompetencje kluczowe

·       procedura badawcza i eksperymenty na przedmiotach przyrodniczych

Telefon: 632422332 wew. 210

e-mail: bjaworowicz@cdnkonin.pl 

Pokój 210


Krzysztof Krakowski 

Nauczyciel konsultant ds. technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Obszar wsparcia dla nauczycieli:

·       edukacja informatyczna

·       realizacja projektów w Green Studio

·       wsparcie dla nauczycieli przy realizacji programu Laboratoria Przyszłości

prawa autorskie w pracy nauczyciela

Telefon: 632422332 wew. 110

e-mail: kkrakowski@cdnkonin.pl 

Pokój 110

Lidia Kantek

Nauczyciel konsultant ds. przedmiotów zawodowych

Obszar wsparcia dla nauczycieli:

·       kształcenie zawodowe

·       opracowanie oferty szkoleniowej 

·       diagnoza potrzeb

·       sprawozdawczość Centrum

Telefon: 632422332 wew. 210

e-mail: lkantek@cdnkonin.pl 

Pokój 210

63 242 2332
cdn@cdnkonin.pl
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin