Skocz do zawartości
 
Obserwuj nas  
Placówka akredytowana
63 242 2332 cdn@cdnkonin.pl ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Strona główna Pracownia Informacji Pedagogicznej i Doradztwa

Pracownia Informacji Pedagogicznej i Doradztwa

Zadania pracowni:

  • koordynowanie pracy doradców,
  • wspomaganie doradców metodycznych w tworzeniu i unowocześnianiu warsztatu pracy oraz w ich rozwoju zawodowym,
  • gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji pedagogicznej,
  • wydawanie pism publicystyczno-informacyjnych.

 

Kierownik pracowni

Aleksandra Czaplicka-Wojtas

Nauczyciel konsultant ds. języka polskiego

Obszar wsparcia dla nauczycieli:

·       doskonalenie oświatowej kadry kierowniczej

·       awans zawodowy nauczyciela

·       edukacja polonistyczna

·       egzaminy zewnętrzne ósmoklasisty i maturalny z języka polskiego

Telefon: 632422332 wew. 212

e-mail: aczaplicka@cdnkonin.pl

Pokój 212


Nauczyciele konsultanci:

Zbigniew Budny

Nauczyciel konsultant ds. języka polskiego

Obszar wsparcia dla nauczycieli:

·       awans zawodowy nauczyciela

·       zbieranie i upowszechnianie informacji

·       diagnozowanie, opracowywanie baz danych

·       opracowywanie wydawnictw Centrum

Telefon: 632422332 wew. 222

e-mail: zbigniewbudny@cdnkonin.pl 

Pokój 212


Wioletta Poturała 
Nauczyciel konsultant ds. języka polskiego

Obszar wsparcia dla nauczycieli:

·       edukacja polonistyczna

·       kompetencje kluczowe

·       innowacje pedagogiczne

·       realizacja podstawy programowej

·       edukacja medialna i wykorzystanie technologii w praktyce szkolnej

·       egzaminy zewnętrzne ósmoklasisty i maturalny z języka polskiego

Telefon: 632422332 wew. 212

e-mail: wpoturala@cdnkonin.pl 

Pokój 212

 

Wykaz nauczycieli doradców metodycznych:


Anna Berdzińska

obszar wsparcia: historia i wiedza o społeczeństwie

e-mail: aberdzinska@cdnkonin.pl 

Anna Dobropolska                          

obszar wsparcia: religia

e-mail: adobropolska@cdnkonin.pl 

 

Mariola Felczyńska

obszar wsparcia: pedagog szkolny 

e-mail: mfelczynska@cdnkonin.pl


Małgorzata Gralewski

obszar wsparcia: języki obce 

e-mail: mgralewski@cdnkonin.pl

 

Beata Grzelka

obszar wsparcia: historia i wiedza o społeczeństwie

e-mail: bgrzelka@cdnkonin.pl 

 

Anna Kamińska    

obszar wsparcia: wychowanie fizyczne

e-mail: akaminska@cdnkonin.pl 

 

Wiesława Kowalska

obszar wsparcia: matematyka

e-mail: wkowalska@cdnkonin.pl 

 

Jolanta Krucka

obszar wsparcia: historia i wiedza o społeczeństwie

e-mail: jkrucka@cdnkonin.pl 

 

Katarzyna Krygier

obszar wsparcia: wychowanie przedszkolne

e-mail: kkrygier@cdnkonin.pl

 

Beata Kubsik 

Obszar wsparcia: edukacja wczesnoszkolna

e-mail: bkubsik@cdnkonin.pl 

 

Małgorzata Kuczkowska

Obszar wsparcia: język angielski 

e-mail: mkuczkowska@cdnkonin.pl 

 

Alicja Rogawska     

obszar wsparcia: technika

e-mail: arogawska@cdnkonin.pl 

 

Agata Różańska

obszar wsparcia: język polski 

e-mail: arozanska@cdnkonin.pl  

 

Jolanta Staszak

obszar wsparcia: biologia

e-mail: jstaszak@cdnkonin.pl

 

Aleksandra Szacowna – Błaszczyk

obszar wsparcia: kształcenie specjalne i integracyjne, edukacja włączająca 

e-mail: ablaszczyk@cdnkonin.pl 

 

Elżbieta Fijałkowska

obszar wsparcia: geografia

e-mail: efijalkowska@cdnkonin.pl 

 

63 242 2332
cdn@cdnkonin.pl
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin