Skocz do zawartości
 
Obserwuj nas  
Placówka akredytowana
63 242 2332 cdn@cdnkonin.pl ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Strona główna Pracownia Informacji Pedagogicznej i Doradztwa

Pracownia Informacji Pedagogicznej i Doradztwa

Zadania pracowni:

  • koordynowanie pracy doradców,
  • wspomaganie doradców metodycznych w tworzeniu i unowocześnianiu warsztatu pracy oraz w ich rozwoju zawodowym,
  • gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji pedagogicznej,
  • wydawanie pism publicystyczno-informacyjnych.

 

Kierownik pracowni

Aleksandra Czaplicka-Wojtas

Nauczyciel konsultant ds. języka polskiego

Obszar wsparcia dla nauczycieli:

·       doskonalenie oświatowej kadry kierowniczej

·       awans zawodowy nauczyciela

·       edukacja polonistyczna

·       egzaminy zewnętrzne ósmoklasisty i maturalny z języka polskiego

Telefon: 632422332 wew. 212

e-mail: aczaplicka@cdnkonin.pl

Pokój 212


Nauczyciele konsultanci:

Zbigniew Budny

Nauczyciel konsultant ds. języka polskiego

Obszar wsparcia dla nauczycieli:

·       awans zawodowy nauczyciela

·       zbieranie i upowszechnianie informacji

·       diagnozowanie, opracowywanie baz danych

·       opracowywanie wydawnictw Centrum

Telefon: 632422332 wew. 222

e-mail: zbigniewbudny@cdnkonin.pl 

Pokój 212


Wioletta Poturała 
Nauczyciel konsultant ds. języka polskiego

Obszar wsparcia dla nauczycieli:

·       edukacja polonistyczna

·       kompetencje kluczowe

·       innowacje pedagogiczne

·       realizacja podstawy programowej

·       edukacja medialna i wykorzystanie technologii w praktyce szkolnej

·       egzaminy zewnętrzne ósmoklasisty i maturalny z języka polskiego

Telefon: 632422332 wew. 212

e-mail: wpoturala@cdnkonin.pl 

Pokój 212

63 242 2332
cdn@cdnkonin.pl
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin